Pomocník systému OBERON
Požiadať o vzdialenú pomoc

OBERON - hlavná ponuka > Pomocník > Požiadať o vzdialenú pomoc

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Požiadať o vzdialenú pomoc v ponuke Pomocník programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

  • Vzdialenú pomoc použite len po telefonickom (prípadne inom) kontakte s pracovníkom centra podpory. Nepoužívajte vzdialenú pomoc bez predchádzajúcej konzultácie s pracovníkom centra podpory.
  • V prípade, že používate systém OBERON na počítači, ku ktorému sa pripájate prostredníctvom vzdialenej plochy (napr. na serveri), služba vzdialenej pomoci nemusí fungovať korektne. Z tohto dôvodu odporúčame používať systém OBERON priamo na počítači, na ktorom pracujete.

Postup využitia vzdialenej pomoci

  1. Skontrolujte, či je váš počítač pripojený k internetu.
  2. Telefonicky kontaktujte pracovníka centra podpory a upovedomte ho o vašom probléme.
  3. Ak vám navrhne použitie vzdialenej pomoci, zvoľte ponuku Pomocník, Požiadať o vzdialenú pomoc. Ďalej pokračujte podľa pokynov pracovníka centra podpory.
  4. Spojenie s pracovníkom poskytujúcim vzdialenú pomoc je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla Odpojiť (tlačidlo sa nachádza v samostatnom okne, ktoré sa zobrazuje na Paneli úloh).

Princíp fungovania

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený princíp fungovania vzdialenej pomoci. Používateľ požiada o vzdialenú pomoc - požiadavka o pomoc prejde používateľovou bránou firewall, putuje cez internet až k poskytovateľovi vzdialenej pomoci. Ten požiadavku prevezme a spojí sa s počítačom používateľa - vidí obrazovku, môže pracovať s myšou a klávesnicou používateľa OBERON-u.
 

Ďalšie informácie

Technické informácie

Príbuzné témy