Pomocník systému OBERON
Požiadať o vzdialenú pomoc

OBERON - hlavná ponuka > Pomocník > Požiadať o vzdialenú pomoc

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Požiadať o vzdialenú pomoc v ponuke Pomocník programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

  • Vzdialenú pomoc použite len po telefonickom (prípadne inom) kontakte s pracovníkom centra podpory. Nepoužívajte vzdialenú pomoc bez predchádzajúcej konzultácie s pracovníkom centra podpory.
  • V prípade, že používate systém OBERON na počítači, ku ktorému sa pripájate prostredníctvom vzdialenej plochy (napr. na serveri), služba vzdialenej pomoci nemusí fungovať korektne. Z tohto dôvodu odporúčame používať systém OBERON priamo na počítači, na ktorom pracujete.

Postup využitia vzdialenej pomoci

  1. Skontrolujte, či je váš počítač pripojený k internetu.
  2. Telefonicky kontaktujte pracovníka centra podpory a upovedomte ho o vašom probléme.
  3. Ak vám navrhne použitie vzdialenej pomoci, zvoľte ponuku Pomocník, Požiadať o vzdialenú pomoc. Otvorí sa Sprievodca pripojením k vzdialenej pomoci, v ktorom podľa pokynov pracovníka centra podpory zvoľte jednu z dostupných technológií vzdialenej pomoci (predvolenú alebo TeamViewer). Ak začiarknete pole Spustiť ako správca a v ďalšom kroku zadáte prihlasovacie údaje správcu systému Windows (ak sa vyžadujú), pracovník vzdialenej pomoci bude môcť jednoduchšie vyriešiť vzniknutý problém vo vašom počítači.
  4. Ďalej pokračujte podľa pokynov pracovníka centra podpory.
  5. Spojenie s pracovníkom poskytujúcim vzdialenú pomoc je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla Odpojiť (tlačidlo sa nachádza v samostatnom okne, ktoré sa zobrazuje na Paneli úloh).

Princíp fungovania

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený princíp fungovania vzdialenej pomoci. Používateľ požiada o vzdialenú pomoc - požiadavka o pomoc prejde používateľovou bránou firewall, putuje cez internet až k poskytovateľovi vzdialenej pomoci. Ten požiadavku prevezme a spojí sa s počítačom používateľa - vidí obrazovku, môže pracovať s myšou a klávesnicou používateľa OBERON-u.
 

Ďalšie informácie

Technické informácie

Príbuzné témy