Pomocník systému OBERON
Vzdialená pomoc

OBERON - hlavná ponuka > Pomocník > Vzdialená pomoc
Táto téma Pomocníka je venovaná Vzdialenej pomoci - funkcii určenej na pomoc pri riešení bežných používateľských, resp. technických problémov v rámci poskytovania podpory k systému OBERON.

Základné informácie

Túto službu použite len po telefonickom (prípadne inom) kontakte s pracovníkom centra podpory. Nepoužívajte Vzdialenú pomoc bez predchádzajúcej konzultácie s pracovníkom centra podpory.

Postup využitia funkcie Vzdialená pomoc

  1. Skontrolujte, či je váš počítač pripojený k internetu.
  2. Telefonicky kontaktujte pracovníka vzdialenej pomoci a upovedomte ho o vašom probléme.
  3. Ak vám navrhne použitie služby Vzdialená pomoc, zvoľte položku ponuky Pomocník - Požiadať o vzdialenú pomoc. Ďalej pokračujte podľa pokynov pracovníka centra podpory.
  4. Spojenie s pracovníkom poskytujúcim vzdialenú pomoc je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla Odpojiť (tlačidlo sa nachádza v samostatnom okne, ktoré sa zobrazuje na Paneli úloh).

Princíp fungovania

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený princíp fungovania vzdialenej pomoci. Používateľ požiada o vzdialenú pomoc - požiadavka o pomoc prejde používateľovou bránou firewall, putuje cez internet až k poskytovateľovi vzdialenej pomoci. Ten požiadavku prevezme a spojí sa s počítačom používateľa - vidí obrazovku, môže pracovať s myšou a klávesnicou používateľa OBERON-u.
 

Ďalšie informácie

Technické informácie

Príbuzné témy