Pomocník systému OBERON
Špecializovaná dokumentácia

Dokumentácia a podpora > Špecializovaná dokumentácia

K systému OBERON je spracovaná štandardná dokumentácia vo forme Pomocníka OBERON, ktorý obsahuje tak informácie pre bežných používateľov, ako aj základné informácie pre servisných technikov, systémových integrátorov či vývojárov. Okrem štandardného Pomocníka OBERON existuje aj špecializovaná dokumentácia určená výhradne pre servisných technikov, systémových integrátorov, vývojárov a pod. Jej je venovaná táto téma Pomocníka.

Dokumentácia pre servisných technikov a systémových integrátorov

Špecializovaná dokumentácia - webové služby

Špecializovaná dokumentácia - eKasa PANDORA API

Príbuzné témy