Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Pokladnica OBERON > Všeobecne o koncepcii

Pokladnica OBERON je jedným z ďalších voliteľných modulov systému OBERON. V spolupráci s fiškálnou tlačiarňou umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú on-line registračnú pokladnicu. Primárnou úlohou registračnej pokladnice je evidencia tržby za predaj tovarov a služieb, pričom obsahuje množstvo ďalších zaujímavých funkcií a možností.

Obrázok č. 1: Maloobchodná pokladnica s štandardným režimom zobrazenia pre dotykový displej

Technické informácie

Dôležité evidencie

Zaujímavé vlastnosti a možnosti

Príbuzné témy