Pomocník systému OBERON
Pokladnica OBERON

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Pokladnica OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pokladnica OBERON v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len na počítači, na ktorom je vo formulári Zariadenie v poli Pripojenie k počítaču zadaný názov daného počítača. Pri sieťovej prevádzke sa zadávajú názvy všetkých počítačov, na ktorých sa bude fiškálna tlačiareň používať, pričom sa zadané hodnoty oddeľujú čiarkou a medzerou (napr. PC-predajna1, PC-predajna2, PC-predajna3). Ak názvy ostatných počítačov nebudú zadané, stále na nich bude možné prezerať pokladničné dokladyknihu tržieb (denné uzávierky), prípadne bonovaciu knihu.

Základné informácie

Pre používateľov, ktorí začínajú používať Pokladnicu OBERON, sú základné informácie o predaji zhrnuté v témach Predaj na Pokladnici OBERON a Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON.

Obrázok č.1: Maloobchodná pokladnica v režime s dotykovým displejom

 Licenčné podmienky

Príbuzné témy