Pomocník systému OBERON
Typ platby

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Typ platby

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o type platby v module Pokladnica OBERON.

Základné informácie

Definovať nový typ platby je možné pomocou formulára Typ platby. Možnosť definovať a upravovať Typy platieb má len používateľ s príznakom Administrátor.

Spôsoby zaevidovania pokladničných dokladov

Videonávody:

K téme sú spracované videonávody:

Všetky videonávody sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Videonávody.

Obrázok č. 1: Formulár Typ platby

Číslo platidla vo fiškálnom zariadení

Spôsoby úhrady (platby)

Stlačením tlačidla F12 - Tlač dokladu sa otvorí formulár Výber spôsobu úhrady (platby) (Obrázok č. 2). Obsluha zvolí spôsob úhrady, zadá hodnotu prijatých peňažných prostriedkov (prípadne stravných lístkov alebo aj iných cenín, resp. platobnej karty) a následne sa vytlačí pokladničný doklad. Hodnota výdavku sa zobrazí aj na displeji Pokladnice OBERON.

Typ platby je možné vybrať pomocou dvoch záložiek:

Vyúčtovať predaj (vytlačiť daňový doklad) je možné aj kombináciou rôznych typov platieb, napr. hotovosť/stravné lístky (Obrázok č. 2), alebo hotovosť/platobná karta, a to jednoduchým zapísaním hodnôt do polí v záložke Vybrané typy platieb. V záložke Všetky typy platieb na rozdelenie sumy medzi jednotlivé typy platieb stlačte tlačidlo Rozdeliť - F9.

 Obrázok č. 2: Formulár Výber spôsobu úhrady (platby)
Príbuzné témy