Pomocník systému OBERON
Spôsob (typ) platby

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Spôsob (typ) platby

Videonávody:

K téme sú spracované nasledujúce videonávody:

Predaj na Pokladnici OBERON - https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/predaj-na-pokladnici-oberon/
Pokladnica OBERON - typy platieb https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/pokladnica-oberon-typy-platieb/.

Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

Obrázok č. 1: Formulár Typ platby

Spôsob úhrady platby

Stlačením tlačidla F12 - Tlač dokladu sa otvorí formulár zobrazený na Obrázku č. 2. Obsluha zvolí spôsob úhrady, zadá hodnotu prijatých peňažných prostriedkov (stravných lístkov alebo aj iných cenín) a následne sa vytlačí pokladničný doklad. Hodnota výdavku sa zobrazí aj na displeji Pokladnice OBERON.

Typ platby je možné vybrať pomocou dvoch záložiek:

Vyúčtovať predaj (vytlačiť daňový doklad) je možné aj kombináciou rôznych typov platieb, napríklad hotovosť/stravné lístky (Obrázok č. 2), alebo hotovosť/platobná karta, a to jednoduchým zapísaním hodnôt do polí v záložke Vybrané typy platieb.

 Obrázok č. 2: Formulár Výber spôsobu úhrady (platby)
Príbuzné témy