Pomocník systému OBERON
Formulár Cenina

Formulár Cenina umožňuje definovať konkrétnu ceninu ako typ platbyPokladnici OBERON. Formulár je dostupný z formulára Typ platby po zvolení spôsobu zaevidovania Daňový doklad - cenina - stlačte tlačidlo  pri rozbaľovacom zozname Mena a následne tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Cenina

Názov

Zadáva sa pomenovanie ceniny. Názov ceniny sa zobrazuje napríklad v tlačových výstupoch.

Kód (skrátený názov)

Zadáva sa kód, resp. skrátený názov ceniny, ktorý sa nesmie zhodovať s názvom niektorej meny (EUR, CZK, PLN, USD...).

Hodnota ceniny

Zadáva sa hodnota 1 ks ceniny v EUR. Aby sa cenina pri zaevidovaní pokladničného dokladu zobrazovala vo formulári Spôsob úhrady (platby) v záložke Vybrané typy platieb, zadajte do poľa hodnotu 0. Vo formulári Spôsob úhrady (platby) sa potom do poľa Cenina zadáva celková hodnota prijatej ceniny, napríklad 1 stravný lístok v hodnote 4,20 EUR/1 ks sa zadá ako hodnota 4,20, 2 stravné lístky v hodnote 4,20 EUR/1 ks sa zadajú ako hodnota 8,40.

Ako do poľa zadáte konkrétnu hodnotu ceniny, vo formulári Spôsob úhrady (platby) sa bude cenina zobrazovať v záložke Všetky typy platieb. Program umožňuje nadefinovať viacero cenín s rôznou hodnotou. Bližšie informácie o typoch platieb pokladničnom predaji získate v téme Typ platby.

Maximálny počet kusov

Nastavuje sa maximálny počet cenín, ktoré je možné zaevidovať na jednom doklade. Zostatok sumy sa zaeviduje iným typom platby.
Príbuzné témy