Pomocník systému OBERON
Formulár Cenina

Popis formulára Cenina

Názov

Identifikátor ceniny. Názov ceniny sa zobrazuje napríklad v tlačových výstupoch.

Kód (skrátený názov)

Kód nesmie byť zhodný s názvom niektorej meny (EUR, CZK, PLN, USD...).

Hodnota ceniny

Hodnota 1ks ceniny v EUR. V prípade, že do tohto poľa zadáte hodnotu 0, program sa na hodnotu ceniny spýta pri každom zaúčtovaní touto konkrétnou ceninou. Ak sa má pole Cenina zobrazovať vo Vybraných typov služieb pri vyúčtovaní pokladničného dokladu, je potrebné mať v poli Hodnota ceniny zadanú 0. Bližšie informácie o typoch platby v pokladničnom predaji získate v téme Spôsob (typ) platby.

Maximálny počet kusov

Maximálny počet kusov cenín možných zaúčtovať na jednom doklade. Zostatok sumy bude zaúčtovaný iným typom platby.
Príbuzné témy