Pomocník systému OBERON
Používatelia

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Používatelia

Základné informácie

Postup vytvorenia nového používateľa je dostupný v téme Sprievodca vytvorením nového používateľa.

Podrobné informácie o formulári na zadanie používateľa nájdete v téme Formulár Používateľ .

Na čo slúžia používatelia

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmeniť heslo

Umožňuje zmeniť heslo vybranému používateľovi v zozname. Heslo si môže používateľ zmeniť aj sám, môže tak urobiť pri prihlásení do systému OBERON (tlačidlo Zmeniť heslo).

Vymazať heslo

Umožňuje vymazať (odstrániť) heslo vybranému používateľovi v zozname. Funkcia sa najčastejšie používa pri strate (zabudnutí) hesla používateľom, kde správca systému mu heslo odstráni a používateľ si následne zadá v prihlasovacom formulári svoje nové heslo.
Príbuzné témy