Pomocník systému OBERON
Čo je elektronický podpis

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Čo je elektronický podpis

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o elektronickom podpise.

Základné informácie

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

Využitie KEP-u

Čo je potrebné na vyhotovenie KEP-u?

Na vyhotovenie KEP-u je potrebné mať k dispozícii:

Čo je kvalifikovaný certifikát?

Čo je súkromný a verejný kľúč?

Možnosti elektronického podpisovania

V závislosti od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, na elektronické podpisovanie možno použiť:

Čo potrebujem na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu?

Čo potrebujem na vytvorenie kvalifikovanej elektronickej pečate?

Príbuzné témy