Pomocník systému OBERON
Inštalácia certifikátu certifikačnej autority

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Inštalácia certifikátu certifikačnej autority

Základné informácie

Inštalácia certifikátu certifikačnej autority (CA) je analogická inštalácii certifikátov iných osôb. Pri inštalácii je potrebné ponechať voľbu automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov. Certifikačná autorita bude v úložisku certifikátov pridaná medzi Dôveryhodné koreňové certifikačné autority, prípadne medzi Sprostredkovateľské certifikačné autority v závislosti od druhu služieb poskytovaných certifikačnou autoritou.

Príbuzné témy