Pomocník systému OBERON
Elektronický podpis v systéme OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Elektronický podpis v systéme OBERON

Základné informácie

Nastavenie v systéme OBERON

Aby sa vytváraný elektronický dokument automaticky elektronicky podpísal, je potrebné v zozname používateľov k danému používateľovi priradiť jeho osobný certifikát (elektronický občiansky preukaz) alebo súkromný kľúč (firemný zaručený elektronický podpis) zo systémového úložiska certifikátov.
Postup:

  1. Nainštalujte do počítača certifikát, ktorý môže byť osobný (elektronický občiansky preukaz) alebo firemný (súkromný kľúč).
  2. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia, vyberte daného používateľa, stlačte tlačidlo Oprava. V záložke Podpis otvorte rozbaľovací zoznam, ktorý obsahuje zoznam certifikátov inštalovaných v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny užívateľ - Osobné). Vyberte certifikát a stlačte tlačidlo OK. V prípade, že používate občiansky preukaz s elektornickým podpisom, vyberte zo zoznamu certifikát ACA, napríklad Ján Novák; SN=02D855C96353011281DB (SVK eID ACA). Postup na zistenie sériového čísla certifikátu je bližšie popísaný v téme Inštalácia elektronického občianskeho preukazu eID.
    Obrázok č. 1: Sériové číslo certifikátu
  3. Od tejto chvíle sa každý priamo vytváraný elektronický dokument (napr. PDF, XML) na tomto počítači automaticky elektronicky podpíše.
    PDF dokument vytváraný z náhľadu na obrazovke alebo tlačený na PDF tlačiareň nie je priamo vytváraný z programu, a teda nie je ani elektronicky podpísaný. Podpísaný dokument je len PDF dokument vytváraný po stlačení tlačidla PDF/E-mail , ktoré sa nachádza vo formulári pre tlač.
Príbuzné témy