Pomocník systému OBERON
Elektronický podpis v systéme OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Elektronický podpis v systéme OBERON

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach elektronického podpisovania v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup priradenia kvalifikovaného certifikátu (ACA) používateľovi

 1. Vložte kontaktnú čítačku čipových kariet (napr. IDBridge CT30) do USB portu počítača a vložte do nej občiansky preukaz s čipom (kartu eID).
 2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku ServisPoužívatelia.
 3. V zozname používateľov zvoľte používateľa, ktorému chcete priradiť kvalifikovaný certifikát (ACA), a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Otvorí sa formulár Používateľ, v ktorom v záložke Podpis, sekcia Elektronický podpis stlačte tlačidlo . Zobrazí sa zoznam certifikátov, v ktorom zvoľte ponuku Osobné, Certificates. Pravým tlačidlom myši kliknite na daný kvalifikovaný certifikát (ACA) a vyberte možnosť Open.
 5. Otvorí sa formulár Certifikát, v ktorom v záložke Podrobnosti zistite sériové číslo certifikátu. Číslo si zapamätajte.
 6. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte dané číslo certifikátu vo formáte napr. Ján Novák; SN=02D855C96353011281DB.
 7. Vykonané nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 1: Sériové číslo kvalifikovaného certifikátu (ACA)

Postup podpisovania dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)

 1. Vložte kontaktnú čítačku čipových kariet (napr. IDBridge CT30) do USB portu počítača a vložte do nej občiansky preukaz s čipom (kartu eID).
 2. Uistite sa, že je na počítači spustená aplikácia eID klient.
 3. Uistite sa, že je v programe OBERON - Agenda firmy prihlásený správny používateľ (ktorý má priradený kvalifikovaný certifikát (ACA) vo formulári Používateľ, záložka Podpis.
 4. Uistite sa, že daný tlačový výstup má vo formulári Vlastnosti tlačového výstupu v záložke Nastavenia začiarknuté políčko Elektronicky podpísať (platí len pre export do PDF).
 5. V danej evidencii označte kurzorom tlačový výstup, ktorý chcete elektronicky podpísať, a stlačte tlačidlo Tlač.
 6. Otvorí sa formulár Tlačové výstupy. Na vytvorenie a podpísanie označeného tlačového výstupu vo formáte PDF stlačte tlačidlo PDF (pozri Obrázok č. 2). Na vytvorenie, podpísanie a odoslanie označeného tlačového výstupu ako prílohy e-mailovej správy vo formáte PDF  na e-mailovú adresu obchodného partnera, resp. používateľa z e-mailovej adresy nastavenej v ponuke Údaje o firme stlačte tlačidlo E-mail. Pri tejto možnosti sa uistite, že máte v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail správne nakonfigurovaného a nastaveného poštového klienta.
Obrázok č. 2: Tlačidlá vo formulári Tlačové výstupy

PDF dokument vytváraný z náhľadu na obrazovke alebo tlačený na PDF tlačiarni sa nevytvára priamo z programu, a teda nie je ani elektronicky podpísaný. Podpísaný dokument je len PDF dokument vytváraný po stlačení tlačidla PDF/E-mail vo formulári Tlačové výstupy.

Systém OBERON umožňuje podpisovanie aj pomocou digitálnej podpisovej podložky, ktorá je určená na snímanie digitálnych biometrických podpisov na bezpapierové elektronické podpisovanie dokumentov. Viac informácií získate v téme Digitálna podpisová podložka EXALOGIC-DSP1.
Príbuzné témy