Pomocník systému OBERON
Inštalácia elektronického občianskeho preukazu eID

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Inštalácia elektronického občianskeho preukazu eID

Základné informácie

Inštalácia programov potrebných pre eID kartu

V prípade, že plánujete využívať eID na prístup k elektronickým službám, okrem samotnej karty potrebujete aj softvérové vybavenie do počítača a kontaktnú čítačku čipových kariet. Softvér je možné bezplatne stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky ústredného portálu verejnej správy. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od samotného výrobcu čítačky.

 

1. Inštalácia programu eID klient

Na overenie identity komunikuje autentifikačný server poskytovateľa služby s čipom eID karty. Aby mohol server s eID kartou komunikovať, musí byť v počítači používateľa nainštalovaná klientska aplikácia autentifikačného servera, nazývaná eID klient.

Zo stránky Ministerstva vnútra SR stiahnite inštalačný súbor eID_klient.msi, spustite inštaláciu.

Obrázok č. 1: Sprievodca inštaláciou programu eID klient 

 

2. Inštalácia čítačky čipových kariet

Čítačky čipových kariet sú hardvérovým zariadením určeným pre držiteľov občianskeho preukazu s elektronickým podpisom. Čítačky slúžia na vkladanie eID karty a spolu s aplikáciou eID klient zabezpečujú overenie identity používateľa a sprostredkúvajú bezpečnú elektronickú komunikáciu s verejnou správou. V prípade používania štandardnej čítačky IDBridge CT30, ktorá sa vydáva k občianskemu preukazu s čipom, zo stránky www.slovensko.sk stiahnite inštalačný súbor ovládača čítačky GemPcCCID od firmy Gemalto.
Obrázok č. 2: Sprievodca inštaláciou ovládača čítačky čipových kariet

 

Po úspešnej nainštalácii softvérového vybavenia je možné začať používať elektronický podpis v systéme OBERON. Bližšie informácie o pridaní elektronického podpisu do faktúry získate v téme Elektronický podpis v systéme OBERON.

Sériové číslo certifikátu

Elektronický občiansky preukaz obsahuje 3 certifikáty popísané vyššie. Na podpisovanie faktúr je potrebný certifikát ACA. Vo formulári Používateľ sa vyberá certifikát vo formáte napríklad Ján Novák; SN=02D855C96353011281DB, z ktorého sa nedá presne určiť, o aký certifikát ide.
  1. Vo formulári Používateľ v záložke Podpis stlačte tlačidlo .
  2. Zobrazí sa zoznam certifikátov, vyberte certifikát ACA. 
  3. Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Open. V záložke Podrobnosti je napísané sériové číslo certifikátu, ktoré je potrebné vybrať vo formulári Používateľ.
Obrázok č. 3: Sériové číslo certifikátu
Príbuzné témy