Pomocník systému OBERON
Inštalácia balíka aplikácií pre kartu eID

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) > Inštalácia balíka aplikácií pre kartu eID

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie k inštalácii balíka aplikácií potrebného na používanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. karty eID) vrátane vytvárania kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

Základné informácie

Postup inštalácie balíka aplikácií

  1. Zistenie operačného systému pred inštaláciou - vo webovom prehliadači zadajte adresu www.slovensko.sk a stlačte tlačidlo Na stiahnutie. V otvorenej sekcii stlačte tlačidlo Zistiť operačný systém na zistenie operačného systému počítača, do ktorého budete balík aplikácií inštalovať.
  2. Stiahnutie inštalačného súboru a spustenie procesu inštalácie - na stiahnutie inštalačného súboru balíka aplikácií (s príponou .exe) do počítača stlačte tlačidlo Aplikácia. Po uložení súboru spustite proces inštalácie a vykonajte inštaláciu všetkých súčastí balíka aplikácií.
  3. Inštalácia ovládača kontaktnej čítačky čipových kariet - v prípade používania vlastnej čítačky (nie štandardnej čítačky IDBridge CT30, ktorá sa vydáva k občianskemu preukazu s čipom) nainštalujte ovládač zariadenia od výrobcu. 
  4. Inštalácia rozšírenia D.Bridge 2 do vybraných webových prehliadačov - podmienkou úspešného podpisovania cez aplikáciu D.Launcher v2.x je inštalácia a povolenie rozšírenia D.Bridge 2 do webových prehliadačov Chrome, Chromium, Opera, MS EdgeFirefox. Inštalačné súbory sú dostupné na portáli www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie po kliknutí na názvy jednotlivých webových prehliadačov (pozri Obrázok č. 1). Rozšírenie do MS Internet Explorer nie je potrebné.
  5. Po úspešnej inštalácii balíka aplikácií je možné začať používať kvalifikovaný elektronický podpis v systéme OBERON. Bližšie informácie získate v téme Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) v OBERON-e.
Obrázok č. 1: Sekcia Na stiahnutie ústredného portálu finančnej správy www.slovensko.sk

 

Príbuzné témy