Pomocník systému OBERON
O kvalifikovanom elektronickom podpise (KEP)

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o kvalifikovanom elektronickom podpise (KEP), ktorý sa vytvára prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) alebo doklad o povolení na pobyt s elektronickým čipom (eDoPP)) s platným kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis uloženým v čipe. Téma obsahuje aj informácie o kvalifikovanej elektronickej pečati.

Základné informácie

Využitie KEP-u

Čo potrebujem na vytvorenie KEP-u?

Čo potrebujem na vytvorenie kvalifikovanej elektronickej pečate?

Čo je potrebné na podpísanie KEP-om?

Na vyhotovenie KEP-u je potrebné mať k dispozícii:

Príbuzné témy