Pomocník systému OBERON
Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Základné informácie

Čo je potrebné

K tomu aby ubytovacie zariadenie mohlo hlásenie pobytu cudzincov posielať elektronicky sú potrebné tieto veci:

Tlačivo Hlásenie pobytu cudzinca podpisuje a vypĺňa cudzinec. Povinnosť ubytovateľa je zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, uschovať ho po dobu dvoch rokov a na požiadanie predložiť originál na kontrolu policajnému útvaru.

Nastavenie v systéme OBERON

V systéme OBERON je potrebné mať nastavené tieto náležitosti:

Obrázok č. 1: Zobrazenie viacerých ubytovacích zariadení pre jednu firmu (databázu)

Postup vytvorenia exportu hlásenia pobytu

  1. Najskôr je potrebné vyexportovať ubytovaných hostí do súboru XML. Vytvoriť súbor typu XML je možné z dvoch miest v programe:
       - z Knihy ubytovaných, tlačidlo Možnosti
       -
    Grafického prehľadu izieb, tlačidlo Možnosti 
  2. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte objekty a obdobie, za ktoré budú vyexportované údaje z knihy ubytovaných. V prípade, že export ešte nikdy nebol vykonaný, zadajte dátum, od ktorého sa majú údaje exportovať.
  3. Hlásenie je možné vyexportovať do súboru XML, alebo hneď otvoriť webovú stránku pre zaslanie výkazu. Pre zaslanie výkazu elektronicky je potrebné, aby sa používateľ pomocou občianskeho preukazu prihlásil na portál.
  4. Na portáli zvoľte ponuku Zápis do knihy ubytovaných, potom Import knihy ubytovaných zo súboru. V ďalšom kroku nalistujte súbor XML a stlačte tlačidlo Odoslať. Postup aj s obrázkami je dostupný na adrese https://exalogic.sk/tipy-a-triky-hromadne-hlasenie-pobytu-cudzincov-xml/.
Ubytovaným hosťom, pre ktorých už bolo poslané hlásenie pobytu elektronicky, sa poznačí dátum exportu (v knihe ubytovaných). Pri ďalšom exporte už nebudú takýto hostia zaradení do exportu.
Príbuzné témy