Pomocník systému OBERON
Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o funkcii modulu Hotelová recepcia, pomocou ktorej je možné zo systému OBERON vyexportovať údaje o ubytovaných osobách vo formáte XML pre tzv. hlásenie pobytu cudzincov.

Základné informácie

Čo je potrebné

Na to, aby ubytovatelia (resp. osoby ktoré budú splnomocnené vykonávať služby za ubytovateľa) mohli elektronicky hlásiť a odhlasovať ubytovaných cudzincov, musia splniť tieto podmienky:

Nastavenie v systéme OBERON

V programe OBERON - Agenda firmy je potrebné vykonať nasledujúce nastavenia:

Obrázok č. 1: Zobrazenie viacerých ubytovacích zariadení pre jednu firmu (databázu)

 

Postup exportu a importu údajov pre hlásenie pobytu cudzincov

  1. Export údajov o ubytovaných osobách pre hlásenie pobytu cudzincov sa v systéme OBERON vykonáva pomocou sprievodcu Hlásenie pobytu (pre cudzineckú políciu) - export do XML, ktorý je dostupný z dvoch miest v programe:
  2. V sprievodcovi v prvom kroku vyberte ubytovacie zariadenia (objekty) a následne obdobie, za ktoré sa vykoná export údajov. V prípade, že export ešte nebol nikdy vykonaný, zadajte dátum, od ktorého sa majú údaje exportovať.
  3. Začiarknite políčko Po exporte otvoriť webovú stránku pre zaslanie výkazu.
  4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vytvorí súbor XML s údajmi o ubytovaných osobách a otvorí sa webová stránka na zaslanie výkazu.
  5. Prihláste sa na portáli elektronických služieb MV SR pomocou občianskeho preukazu s čipom. V hornom menu vyberte položku Cudzinci.
  6. V oddiele Zápis do knihy ubytovaných vyberte možnosť Import knihy ubytovaných zo súboru. V ďalšom kroku nalistujte súbor XML vyexportovaný zo systému OBERON a stlačte tlačidlo Odoslať.
Postup exportu a importu aj s obrázkami je dostupný v článku Tipy a triky – Hromadné hlásenie pobytu cudzincov cez XML.
Ubytovaným hosťom, pre ktorých už bolo odoslané elektronické hlásenie pobytu, sa v knihe ubytovaných poznačí dátum exportu. Do ďalšieho exportu už takíto hostia nebudú zaradení.
Príbuzné témy