Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Hotelová recepcia > Všeobecne o koncepcii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o module Hotelová recepcia v systéme OBERON.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Grafický prehľad izieb

 

Obrázok č. 2:  Grafický prehľad poskytovaných služieb

Obrázok č. 3: Väzby dokumentov - jedna skupinová rezervácia, ubytovanie v dvoch izbách, poskytnuté služby a príslušný hotelový účet

 

Webové služby

V module Hotelová recepcia je možné použiť tieto funkcie využívajúce webové služby:

Licenčné podmienky

Príbuzné témy