Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Hotelová recepcia > Všeobecne o koncepcii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o module Hotelová recepcia v systéme OBERON.

Základné informácie

Zaujímavé vlastnosti a možnosti

Obr. č. 1:  Grafický prehľad izieb

 

Obrázok č.2:  Grafický prehľad poskytovaných služieb

 

Medzi jednotlivými evidenciami si systém OBERON udržiava väzby - tak je možné zostaviť grafický prehľad väzieb záznamov, ktorý je zároveň aj interaktívny - jednotlivé záznamy je možné ihneď zobraziť, prípadne aj upraviť.

Obr. č. 3: Väzby dokumentov - jedna skupinová rezervácia, ubytovanie v dvoch izbách, príslušné hotelové účty a poskytované služby

 

Príbuzné témy