Pomocník systému OBERON
Kniha zmluvných rezervácií

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kniha zmluvných rezervácií

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Program zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky rezervácií, v ktorej je možné napríklad oskenovať doklad totožnosti alebo priradiť obrázok. Priložiť nový obrázok alebo dokument je možné stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom pomocou tlačidla výberu je možné vybrať akýkoľvek obrázok uložený v počítači. Stlačením tlačidla  sa zobrazí Knižnica dokumentov a obrázkov. Pomocou tlačidla Možnosti je možné obrázok alebo dokument oskenovať. Obrázok je možné zobraziť v náhľade alebo upraviť v jednoduchom editore. V knihe zmluvných rezervácií bude ubytovanie s priloženými obrázkami a dokumentmi zobrazené s príznakom (obrázkom) kancelárskej spinky.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail môže byť vytvorený z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy