Pomocník systému OBERON
Kniha zmluvných rezervácií

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kniha zmluvných rezervácií

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha zmluvných rezervácií v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú zmluvnú rezerváciu je možné pomocou formulára Zmluvná rezervácia. Postup zaevidovania zmluvnej rezervácie je analogický k postupu rezervácie ubytovania, ktorý je popísaný v téme Zaevidovanie rezervácie.        

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Program zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky rezervácií, v ktorej je možné napríklad oskenovať (tlačidlo Možnosti) doklad totožnosti a priradiť k záznamu z Knihy rezervácií.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy