Pomocník systému OBERON
Práca s prílohami

Základné informácie > Ovládanie programu > Práca s prílohami

Táto téma Pomocníka popisuje možnosti práce s prílohami v systéme OBERON.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Funkcia Drag&Drop je nefunkčná v prípade, že je zdrojová aplikácia spustená s inými oprávneniami ako OBERON (napr. je spustená v režime oprávnenia ako správca, a OBERON nie).
Príbuzné témy