Pomocník systému OBERON
Práca s obrázkami

Základné informácie > Ovládanie programu > Práca s obrázkami

Táto téma Pomocníka popisuje možnosti práce s obrázkami v systéme OBERON.

Základné informácie

Tabuľka č. 1: Prehľad používania obrázkov v OBERON-e s odporúčanými parametrami
Obrázok Odporúčané rozmery (px) Odporúčaná veľkosť (kB) Odporúčaný formát Podpora Drag&Drop Spôsob ukladania Export do e-shopu Nastavenie v programe Viac informácií
Logo firmy/prevádzky 102 x 102 10 - 15 PNG, JPG, GIF Do databázy/mimo databázy Údaje o firme Logo na faktúre
Pokladnica OBERON - logo firmy 102 x 102 10 - 15 PNG, JPG, GIF Do databázy/mimo databázy Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON
Pokladnica OBERON - obrázok zadanej položky 64 x 64 5 - 10 PNG Do databázy/mimo databázy

Formulár Dokument (obrázok)
Základný (predvolený) obrázok)

Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON
Pokladnica OBERON - skupiny v pokladnici 64 x 64 5 - 10 PNG Do databázy/mimo databázy Skladové karty - skupiny v pokladnici  Režim Fast food
Obrázok položky pre internetový obchod 800 x 800 100 - 150

JPG
(biele pozadie)

Do databázy/mimo databázy Formulár Dokument (obrázok)
Odosielať do internetového obchodu
Formulár Skladová karta 
Obrázok kategórie pre internetový obchod 800 x 800 100 - 150 PNG Do databázy/mimo databázy Kategórie skladových kariet Kategórie skladových kariet
OBERON eMenu 64 x 64 5 - 10 PNG Do databázy/mimo databázy Formulár Dokument (obrázok)
Malý obrázok (na zobrazenie náhľadu)
Jedálny lístok v mobilnom zariadení
LUKUL - skupiny 64 x 64 5 - 10 PNG Do databázy/mimo databázy Skladové karty - skupiny v pokladnici  Aplikácia LUKUL - nastavenia v OBERON-e
LUKUL - položky 64 x 64 5 - 10 PNG Do databázy/mimo databázy Formulár Dokument (obrázok) Aplikácia LUKUL - nastavenia v OBERON-e
LUKUL - podrobnosti o položkách

600 x 600

100 - 150

PNG Do databázy Formulár Dokument (obrázok) Aplikácia LUKUL - nastavenia v OBERON-e
Podpis a pečiatka 200 x 100 10 - 15 PNG, JPG, GIF, BMP Do databázy/mimo databázy Formulár Používateľ Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?
Obrázky (ikony) 16 x 16 1 - 2 PNG Do databázy/mimo databázy Rôzne Rôzne
Obrázky príloh Automatické zmenšovanie Automatické zmenšovanie Rôzny Do databázy/mimo databázy Formulár Príloha Práca s prílohami

Ďalšie informácie

Funkcia Drag&Drop je nefunkčná v prípade, že je zdrojová aplikácia spustená s inými oprávneniami ako OBERON (napr. je spustená v režime oprávnenia ako správca, a OBERON nie).
Príbuzné témy