Pomocník systému OBERON
Všeobecne o sieťovej inštalácii

Základné informácie > Inštalácia > Sieťová inštalácia OBERON-u > Všeobecne o sieťovej inštalácii

Systém OBERON je možné používať v sieťovej prevádzke, pri ktorej môžu viacerí používatelia súčasne pristupovať k jednotlivým dokladom účtovníctva, skladu atď. - čiže k databáze. Údajová základňa (databáza) môže byť umiestnená v jednom z počítačov, ktoré sú v sieti rovnocenné, prípadne môže byť umiestnená v sieťovom serveri - dôležité je zvoliť vhodný databázový systém (typ databázy). Táto téma obsahuje všeobecné informácie o tomto type inštalácie.

Základné informácie o sieťovej inštalácii   

Existujú viaceré varianty použitia systému OBERON v sieťovej prevádzke, ďalšie informácie je možné získať v téme Možnosti použitia systému OBERON.

Databázový systém SQL Server (klient/server)

Súborová databáza Microsoft Access

Pre sieťovú prevádzku systému OBERON sa už v súčasnosti neodporúča používať databázu typu Microsoft Access. Dôvodom je už prekonanie tejto technológie systémami s SQL serverom, pritom za rovnakú cenu celého systému. Používaním systémov s SQL serverom sa zároveň zvyšuje bezpečnosť, rýchlosť spracovania údajov atď.
Po úspešnej sieťovej inštalácii je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe.
Príbuzné témy