Pomocník systému OBERON
Všeobecne o sieťovej inštalácii

Základné informácie > Inštalácia > Sieťová inštalácia OBERON-u > Všeobecne o sieťovej inštalácii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o sieťovej inštalácii.

Základné informácie 

Existujú viaceré varianty použitia systému OBERON v sieťovej prevádzke, ďalšie informácie je možné získať v téme Možnosti použitia systému OBERON.

Databázový systém SQL Server (klient/server)

Súborová databáza Microsoft Access

Pre sieťovú prevádzku systému OBERON sa už v súčasnosti neodporúča používať databázu typu Microsoft Access. Dôvodom je už prekonanie tejto technológie systémami s SQL serverom, pritom za rovnakú cenu celého systému. Používaním systémov s SQL serverom sa zároveň zvyšuje bezpečnosť a rýchlosť spracovania údajov.
Po úspešnej sieťovej inštalácii je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe.
Príbuzné témy