Pomocník systému OBERON
Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje)

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje)

Po úspešnej implementácii systému OBERON je potrebné, aby servisný technik, ktorý implementáciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe v prevádzke. Táto téma obsahuje základné informácie o protokole a samotný protokol na stiahnutie.

Základné informácie

Protokol si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz:

 Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje)

Príbuzné témy