Pomocník systému OBERON
Inštalácia OBERON-u

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Inštalácia OBERON-u

Táto téma Pomocníka popisuje postup prvotnej inštalácie systému OBERON na pevný disk počítača, resp. viacerých počítačov za účelom jeho používania.

Základné informácie   

Pri inštalácii je potrebné, aby mal používateľ na operačný systém Windows práva administrátora, t. j. inštaláciu je potrebné spustiť pod administrátorským účtom. Samozrejme, je potrebné poznať administrátorské heslo, čo býva v podnikovej sfére pomerne častý problém.

Získanie inštalačných súborov

Postup prvotnej inštalácie

  1. Stiahnite súbor oberon_setup.exe z internetovej stránky www.exalogic.sk, sekcia Na stiahnutie, a spustite ho.
  2. Inštaláciu je možné začať spustením inštalačnej sady (súbor oberon_setup.exe), ale ako správca. 
  3. Po spustení inštalácie sa zobrazí Sprievodca inštaláciou, v ktorom je možné v prípade potreby zmeniť cieľový adresár, do ktorého sa má systém OBERON nainštalovať.
  4. Po úspešnej inštalácii programových súborov je potrebné v prípade prvotnej inštalácie vytvoriť databázu účtovnej jednotky, v prípade sieťovej inštalácie stačí vybrať už existujúcu databázu. Pokračovať v inštalácii je možné v ďalšej téme Vytvorenie účtovnej jednotky, v prípade sieťovej inštalácie je možné získať ďalšie informácie v téme O sieťovej inštalácii.

Videonávod:

Pri inštalácii môžete využiť videonávod Aktualizácia systému OBERON. Všetky videonávody sú k dispozícii na webovej stránke www.exalogic.sk v ponuke Na stiahnutie, Videonávody.

Po úspešnom nainštalovaní OBERON-u je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe v prevádzke.

Beta verzia OBERON-u

Príbuzné témy