Pomocník systému OBERON
Inštalácia certifikátov pre .NET Framework 4.8

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia .NET Framework 4.8 > Inštalácia certifikátov pre .NET Framework 4.8

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie certifikátov pre runtime Microsoft .NET Framework 4.8 v operačnom systéme Windows 7 SP1.

Základné informácie   

Certifikáty a aktualizácie sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke www.exalogic.sk, sekcia Na stiahnutie.

Postup inštalácie

  1. Z webovej stránky www.exalogic.sk, sekcia Na stiahnutie stiahnite certifikáty a aktualizácie do počítača.
  2. Dvojklikom na súbor MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer spustite proces inštalácie.
  3. Stlačte tlačidlo Inštalovať certifikát...
  4. Vyberte možnosť Lokálny počítač.
  5. Vyberte možnosť Umiestniť všetky certifikáty do nasledujúceho priestoru a stlačte tlačidlo Prehľadávať. Následne vyberte priečinok Dôveryhodné koreňové certifikačné autority a výber potvrďte tlačidlom OK.
  6. Inštaláciu certifikátu ukončite stlačením Dokončiť.
  7. V ďalšom bode nainštalujte aktualizácie KB474419 a KB4490628.
Príbuzné témy