Pomocník systému OBERON
Inštalácia .NET Framework 4.8

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia .NET Framework 4.8 > Inštalácia .NET Framework 4.8

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie k inštalácii runtime v starších verziách systému Windows (Windows 7 SP1, Windows 8.1 a Windows 10 do verzie 1903).

Základné informácie   

Tabuľka č. 1: Dostupnosť .NET Framework 4.8 vo verziách OS Windows
Verzia OS Windows (klient) Microsoft .NET Framework 4.8
Windows 11
Windows 10 (od verzie 1903, aktualizácia z 05/2019)
Windows 10 (do verzie 1903) možné aktualizovať
Windows 8.1 možné doinštalovať
Windows 8
Windows 7 SP1 možné doinštalovať
Windows Embedded Standard 7

Inštalácia do Windows 7 SP1

Príbuzné témy