.NET Framework 4.8

Runtime (systémové knižnice) verzie Microsoft .NET Framework 4.8 používaný v systéme OBERON.

Verzia Microsoft NET Framework 4.8 je súčasťou operačného systému Windows od verzie 10 (od verzie 1903, aktualizácia z 10.05.2019), v starších verziách Windowsu je ho potrebné doinštalovať (na počítači musí byť nainštalovaná verzia 4.8 alebo vyššia).

Verzia: 4.8

Dátum vydania: 18.04.2019

Veľkosť súboru: 116 MB