.NET Framework 4.6.1

V systéme OBERON je používaný runtime (systémové knižnice) verzie Microsoft .NET Framework 4.6.1.

Verzia Microsoft NET Framework 4.6.1 je súčasťou operačného systému Windows od verzie 10, v starších verziách Windowsu je ho potrebné doinštalovať (na počítači musí byť verzia 4.6 alebo vyššia).

Verzia: 4.6.1

Dátum vydania: 17.11.2015

Veľkosť súboru: 65 MB