Pomocník systému OBERON
Hardvérové a softvérové požiadavky

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Hardvérové a softvérové požiadavky

Táto téma Pomocníka je venovaná tak softvérovým a hardvérovým požiadavkám na prevádzkovanie OBERON-u, ako aj jeho technickým parametrom.

Softvérové požiadavky

Postup nastavenia hardvérového kľúča na disk K:

1. Kliknite na ikonu Počítač pravým tlačidlom myši a z miestnej ponuky vyberte Spravovať.
2. V okne Správa počítača vyberte položku Správa diskov (dole), pravým tlačidlom kliknite na USB HW kľúč a z miestnej ponuky vyberte Zmeniť písmeno jednotky a cesty...
3. Stlačte tlačidlo Zmeniť a v nasledujúcom formulári vyberte písmeno K. Zmenu potvrďte tlačidlom OK.

    

Windows sa všeobecne dodáva vo viacerých edíciách, pričom OBERON je možné prevádzkovať spravidla na ktorejkoľvek z nich. Výnimkou je edícia Home, v ktorej nie je možné využívať určité možnosti a funkcie OBERON-u, napr. webové služby. Z tohto dôvodu odporúčame používať edíciu vyššiu ako Home.

Špecifikácia servera v sieti

Hardvérové požiadavky

Na prevádzkovanie systému OBERON je potrebný počítač, ktorý zaručuje spoľahlivý chod 32- alebo 64-bitového operačného systému Microsoft Windows.

Minimálne požiadavky na systém

Odporúčané požiadavky na systém - pracovná stanica

Odporúčané požiadavky na systém - server

Ďalšie odporúčané požiadavky na systém

Technické parametre

Ďalšie technické informácie

Príbuzné témy