Pomocník systému OBERON
Databázové systémy

Základné informácie > Databázové systémy

V systéme OBERON je možné pracovať vo viacerých databázových systémoch, t. j. s viacerými typmi databáz. Databázový systém predstavuje programový systém na efektívne ukladanie, modifikáciu a výber veľkého množstva perzistentných dát. Táto téma je venovaná problematike databázových systémov podporovaných OBERON-om.

Základné informácie   

Podporované databázové systémy

Od roku 2014 sa výraznejšie presadzuje nový databázový systém s názvom MariaDB, ktorý zobrali pod svoje krídla pôvodní vývojári MySQL. Do verzie MySQL 5.5 sú obidva databázové systémy 100 % binárne kompatibilné, preto je možné ako databázový systém používať aj MariaDB. 
Obrázok č.1: Sprievodca vytvorením novej firmy

 

Ako vybrať správny databázový systém

Porovnanie vlastností podporovaných databázových systémov

Vlastnosti/databázové systémy Microsoft
Access 2003
Microsoft
Access 2007
MariaDB,
MySQL Server
Microsoft SQL Server
Desktopový databázový systém s priamym prístupom k databáze
súbor MDB

súbor ACCDB
SQL relačný databázový systém (klient/server)
Maximálna veľkosť databázy 1GB 2GB neobmedzene 10GB*1 alebo neobmedzene
Využitie systémových prostriedkov CPU/RAM - - neobmedzene/
neobmedzene
1 jadro*1/ do 1GB*1
Počet používateľov OBERON-u  5*2 5*2 neobmedzene neobmedzene
Cena databázového systému zdarma zdarma zdarma*3 zdarma len v edícii Express
Zložitosť inštalácie, nastavenia nízka nízka štandardná štandardná
Zložitosť prenášania údajov medzi počítačmi (napr. práca vo firme a potom na notebooku doma) nízka nízka vysoká vysoká
Robustnosť a stabilita štandardná štandardná vysoká vysoká
Autorizácia, autentifikácia, bezpečnosť nízka nízka vysoká vysoká
Použitie na platforme Windows
Použitie na platforme Linux *4 *4
Podporované verzie SQL servera - - 5.5 a vyššia 2008 R2
a vyššia

*1 - Microsoft SQL Server v edícii Express dostupný zdarma
*2 - Orientačný počet používateľov, pri väčšom počte odporúčame SQL server
*3 - MariaDB a MySQL Server sú dostupné ako voľný softvér pod licenciou GNU General Public License (GPL)
*4 - Databáza môže byť umiestnená aj v Linux serveri (ako file server)

Súborová databáza Microsoft Access

Nastavenie SQL servera

 

 Obrázok č. 2: Sprievodca vytvorením novej firmy - zadanie prihlasovacích údajov

Príbuzné témy