Pomocník systému OBERON
Databázové systémy

Základné informácie > Databázové systémy

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike databázových systémov podporovaných systémom OBERON.

Základné informácie   

Podporované databázové systémy

Obrázok č.1: Sprievodca vytvorením novej firmy

 

Ako vybrať správny databázový systém

Porovnanie vlastností podporovaných databázových systémov

Vlastnosti/databázové systémy Microsoft
Access 2003
Microsoft
Access 2007
MariaDB,
MySQL Server
Microsoft SQL Server
Desktopový databázový systém s priamym prístupom k databáze
súbor MDB

súbor ACCDB
SQL relačný databázový systém (klient/server)
Maximálna veľkosť databázy 1GB 2GB neobmedzene 10GB*1 alebo neobmedzene
Využitie systémových prostriedkov CPU/RAM - - neobmedzene/
neobmedzene
1 jadro*1/ do 1GB*1
Počet používateľov OBERON-u  5*2 5*2 neobmedzene neobmedzene
Cena databázového systému zdarma zdarma zdarma*3 zdarma len v edícii Express
Zložitosť inštalácie, nastavenia nízka nízka štandardná štandardná
Zložitosť prenášania údajov medzi počítačmi (napr. práca vo firme a potom na notebooku doma) nízka nízka vysoká vysoká
Robustnosť a stabilita štandardná štandardná vysoká vysoká
Autorizácia, autentifikácia, bezpečnosť nízka nízka vysoká vysoká
Použitie na platforme Windows
Použitie na platforme Linux *4 *4
Podporované verzie SQL servera - - 5.5 a vyššia 2008 R2
a vyššia
Podpora programu OBERON Automation Center (OAC)

*1 - Microsoft SQL Server v edícii Express dostupný zdarma
*2 - Orientačný počet používateľov, pri väčšom počte odporúčame SQL server
*3 - MariaDB a MySQL Server sú dostupné ako voľný softvér pod licenciou GNU General Public License (GPL)
*4 - Databáza môže byť umiestnená aj v Linux serveri (ako file server)

Súborová databáza Microsoft Access

Nastavenie SQL servera

Ak sa budete pripájať k databázovému SQL serveru v cloude, z dôvodu bezpečnosti je potrebné vždy používať SSL pripojenie. V opačnom prípade môže potenciálny útočník získať prihlasovacie údaje do SQL servera, a tak získať neobmedzený prístup k údajom (môže ich aj vymazať).
 Obrázok č. 2: Sprievodca vytvorením novej firmy - zadanie prihlasovacích údajov

Príbuzné témy