Pomocník systému OBERON
Sprievodca Vytvorenie nového pripojenia

Sprievodca Vytvorenie nového pripojenia umožňuje nalistovať a pripojiť existujúcu (už vytvorenú) firmu k programu, ak je umiestnená v SQL serveri, resp. v inom ako štandardnom adresári. Do zoznamu firiem vo formulári Otvorenie agendy (firmy) pribudne vybraná firma. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, formulár Otvorenie agendy (firmy), tlačidlo Nalistovať.

Základné informácie

Príbuzné témy