Pomocník systému OBERON
Formulár Otvorenie agendy (firmy)

 Obr. č. 1 Formulár Otvorenie agendy (firmy) - zobrazuje zoznam firiem aj s umiestnením databázového súboru

 

Jednotlivé firmy môžu pre ukladanie údajov využívať ten istý, prípadne iný databázový systém. Databázové systémy sú symbolizované ikonkami pred názvom databázy:

 1. Databázy MS ACCESS
  • - Databáza firmy sa nachádza v štandardnom adresári \OBERON\Data_U\.
  •  - Databáza firmy sa nachádza v štandardnom adresári, ale je staršej verzie ako program (je potrebné vykonať transformáciu).
  • - Databáza firmy sa nachádza v lokálnom počítači, ale v inom adresári ako Data_U.
  •  - OBERON eviduje firmu s databázou v lokálnom počítači, ale táto databáza sa v zadanom umiestnení nenachádza (je zmazaná, presunutá alebo poškodená).
  • - Databáza firmy sa nachádza v inom počítači a OBERON k nej pristupuje pomocou lokálnej počítačovej siete (LAN).
  •   - Databáza firmy sa nachádza v inom počítači, ale počítač nie je prístupný cez LAN. Sieťovú jednotku, v ktorej je umiestnená databáza, nebolo možné pripojiť. Počítač, v ktorom je databáza, pravdepodobne nie je zapnutý, prípadne nie je funkčná LAN.
  •  - Databáza firmy sa nachádza na USB kľúči.
 2. SQL SERVER
  •  - Databáza firmy sa nachádza v MySQL Serveri.
  •  - Databáza firmy sa nachádza v Microsoft SQL Serveri.
  •  - Databáza firmy typu SQL nie je dostupná. 

Funkcie formulára Otvorenie agendy (Firmy)

Nová Firma

Sprievodca umožňuje vytvoriť novú firmu (databázu).

Nalistovať

Odstrániť

Umožňuje odstrániť vybranú firmu. Firmu je možné odobrať len zo zoznamu, alebo natrvalo odstrániť databázu. Pri možnosti odstrániť len zo zoznamu firiem, databáza zostáva zachovaná a je možne ju kedykoľvek opätovne nalistovať.

Možnosti

Príbuzné témy