Pomocník systému OBERON
Formulár Otvorenie agendy (firmy)

Formulár Otvorenie agendy (firmy) umožňuje v systéme OBERON predovšetkým otvoriť už existujúcu firmu, vytvoriť novú alebo odstrániť existujúcu firmu. Umožňuje aplikovať aj ďalšie funkcie pre prácu s databázou dostupné po stlačení tlačidla Možnosti. Vo vrchnej časti formulára sa nachádza panel na rýchle hľadanie - zobrazuje sa však len v prípade, že je počet firiem vo formulári väčší ako 20. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERON, Otvorenie agendy (firmy).

Popis formulára Otvorenie agendy (firmy)

Nová Firma

Sprievodca umožňuje vytvoriť novú firmu (databázu). Viac informácií získate v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

Nalistovať

Sprievodca umožňuje pridať existujúcu firmu do zoznamu firiem, ak je umiestnená v SQL serveri, prípadne v inom počítači alebo v lokálnom počítači, ale v inom adresári, ako je štandardný (C:\OBERON\DATA_U). Viac informácií získate v téme Sprievodca Vytvorenie nového pripojenia.   

Odstrániť

Umožňuje odstrániť vybranú firmu. Databázu je možné len odobrať zo zoznamu alebo odstrániť natrvalo. Pri možnosti odobrať len zo zoznamu firiem databáza zostáva zachovaná a možno ju kedykoľvek opätovne nalistovať.

Možnosti

Príbuzné témy