Pomocník systému OBERON
Formulár Otvorenie agendy (firmy)

Formulár Otvorenie agendy (firmy) umožňuje v systéme OBERON predovšetkým otvoriť už existujúcu firmu, vytvoriť novú alebo odstrániť existujúcu firmu. Umožňuje aplikovať aj ďalšie funkcie pre prácu s databázou dostupné po stlačení tlačidla Možnosti. Vo vrchnej časti formulára sa nachádza panel na rýchle hľadanie  - zobrazuje sa však len v prípade, že je počet firiem vo formulári väčší ako 20. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERON, Otvorenie agendy (firmy).

Popis formulára Otvorenie agendy (firmy)

Nová Firma

Sprievodca umožňuje vytvoriť novú firmu (databázu).

Nalistovať

Sprievodca umožňuje pridať existujúcu firmu do zoznamu firiem, ak je umiestnená v SQL serveri, prípadne v inom počítači alebo v lokálnom počítači, ale v inom adresári, ako je štandardný (C:\OBERON\DATA_U). Viac informácií získate v téme Sprievodca Vytvorenie nového pripojenia.   

Odstrániť

Umožňuje odstrániť vybranú firmu. Databázu je možné len odobrať zo zoznamu alebo odstrániť natrvalo. Pri možnosti odobrať len zo zoznamu firiem databáza zostáva zachovaná a možno ju kedykoľvek opätovne nalistovať.

Možnosti

Príbuzné témy