Pomocník systému OBERON
Prevod do novej databázy

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Prevod do novej databázy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Prevod do novej databázy v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len pre používateľov s príznakom Administrátor.

Základné informácie

Informácie, ako postupovať pri poškodenej databáze, získate v téme Poškodená databáza.
Príbuzné témy