Pomocník systému OBERON
Všeobecne o obnove údajov

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Všeobecne o obnove údajov

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o obnove zálohovaných údajov v systéme OBERON.

Základné informácie

Pri obnove údajov je potrebné postupovať veľmi opatrne, pretože sa pri nej údaje aktuálne spracovávanej firmy nevratne prepíšu údajmi zo záložnej kópie. Pred obnovou údajov odporúčame vykonať zálohovanie aktuálnych údajov. V prípade, že obnovované údaje nie sú údajmi aktuálne otvorenej firmy (kontroluje sa názov databázy), program zobrazí hlásenie a nedovolí pokračovať v obnove údajov.

Príbuzné témy