Pomocník systému OBERON
Všeobecne o obnove údajov

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Všeobecne o obnove údajov

Táto téma Pomocníka je venovaná všeobecným informáciám o obnove údajov v systéme OBERON, a to pomocou voľby Obnova údajov v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy. Podmienkou je, že záložná kópia údajov (záloha) bola vytvorená pomocou manuálneho zálohovania údajov (ponuka Servis, Zálohovanie údajov).

Základné informácie

Pri obnove údajov je potrebné postupovať veľmi opatrne, pretože aktuálne údaje s ktorými sa práve pracuje, sa prepíšu údajmi zo záložnej kópie - t. j. budú prepísané a tým nenávratne stratené. Pred obnovou údajov odporúčame vykonať zálohovanie aktuálnych údajov. V prípade, že obnovované údaje nie sú údajmi aktuálne otvorenej firmy (kontroluje sa názov databázy), program zobrazí hlásenie a nedovolí ďalej pokračovať v obnove údajov.
Príbuzné témy