Pomocník systému OBERON
Všeobecne o zálohovaní

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Všeobecne o zálohovaní

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o zálohovaní údajov v systéme OBERON.

Základné informácie

Manuálne zálohovanie Automatické zálohovanie

Určené len pre súborovú databázu Microsoft Access

Určené pre SQL server (zálohuje aj súborovú databázu Microsoft Access, prípadne ďalšie údaje)

Musí byť aktivované používateľom

Môže zálohovať údaje automaticky bez zásahu používateľa

Zálohuje údaje účtovnej jednotky (firmy), s ktorou sa práve pracuje

Môže zálohovať údaje viacerých účtovných jednotiek (firiem) súčasne

Umožňuje zálohovať údaje na pevný či vymeniteľný disk

Umožňuje zálohovať údaje aj mimo firmy na FTP server

Zálohovanie z hľadiska databázových systémov

Prečo zálohovať

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je potrebné údaje pravidelne zálohovať:

Ako často zálohovať

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Interval zálohovania bude pravdepodobne iný, ak napr. predpokladaný počet zápisov v účtovnom/peňažnom denníku bude za celý účtovný rok tisíc, a iný, ak ich bude niekoľko desiatok tisíc. Všeobecne odporúčame vykonávať zálohovanie údajov tak, aby v prípade ich straty bolo možné doklady doúčtovať v priebehu jedného dňa. V prípade napr. modulu Mzdy a dochádzka odporúčame zálohovať údaje po každom spracovaní miezd, t. j. raz mesačne.

Kam zálohovať

Zálohovať údaje je možné na tieto najčastejšie používané médiá:

Príbuzné témy