Pomocník systému OBERON
Všeobecne o zálohovaní

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Všeobecne o zálohovaní

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o zálohovaní údajov v systéme OBERON.

Základné informácie

Manuálne zálohovanie Automatické zálohovanie

Určené len pre súborovú databázu Microsoft Access

Určené pre súborovú databázu Microsoft Access aj SQL server

Zálohuje údaje účtovnej jednotky (firmy), s ktorou sa práve pracuje

Môže zálohovať údaje viacerých účtovných jednotiek (firiem) súčasne

Musí byť aktivované používateľom

Môže zálohovať údaje automaticky bez zásahu používateľa

Zálohuje údaje účtovnej jednotky (firmy), s ktorou sa práve pracuje

Môže zálohovať údaje viacerých účtovných jednotiek (firiem) súčasne

Umožňuje zálohovať údaje na pevný či vymeniteľný disk

Umožňuje zálohovať údaje aj mimo firmy na FTP server

Zálohovanie z hľadiska databázových systémov

Prečo zálohovať

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je potrebné údaje pravidelne zálohovať:

Ako často zálohovať

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Interval zálohovania bude pravdepodobne iný, ak napr. predpokladaný počet zápisov v účtovnom/peňažnom denníku bude za celý účtovný rok tisíc, a iný, ak ich bude niekoľko desiatok tisíc. Všeobecne odporúčame vykonávať zálohovanie údajov tak, aby v prípade ich straty bolo možné doklady doúčtovať v priebehu jedného dňa. V prípade napr. modulu Mzdy a dochádzka odporúčame zálohovať údaje po každom spracovaní miezd, t. j. raz mesačne.

Kam zálohovať

Zálohovať údaje je možné na tieto najčastejšie používané médiá:

Príbuzné témy