Pomocník systému OBERON
Automatické zálohovanie

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Automatické zálohovanie

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - automatickému zálohovaniu údajov. Automatické zálohovanie údajov predstavuje popri manuálnom zálohovaní jeden zo spôsobov zálohovania údajov v systéme OBERON.

V systéme OBERON je táto funkcia z dôvodu kompatibility stále vykonávaná aj v staršom programe OBERON Center, avšak s obmedzenou platnosťou. Z tohto dôvodu je potrebné automatické zálohovanie konfigurovať v programe OBERON Automation Center.

Základné informácie  

Nastavenie Automatického zálohovania

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na klientskom počítači spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový.
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy Automatické zálohovanie a zadajte názov úlohy.
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické zálohovanie', v ktorom:
  • v záložke Základné zvoľte typ zálohovaných údajov - na zálohovanie databáz typu SQL zvoľte možnosť Zálohovať databázy z SQL servera, v prípade, že chcete zálohovať databázy typu Microsoft Access, prípadne iné neúčtovné údaje, zvoľte možnosť Zálohovať adresáre a súbory v počítači,
  • v záložke SQL databázy môžete stlačením tlačidla  načítať všetky databázy umiestnené v SQL serveri a vybrať tie, ktoré sa majú zahrnúť do zálohovania,
  • v záložke Záložný súbor zadajte názov záložného súboru, prípadne aj heslo na jeho ochranu, a zvoľte umiestnenie adresára, do ktorého sa záložný súbor uloží,
  • v záložke Ostatné nastavte ostatné parametre zálohovania (postupné obmieňanie záloh, vytváranie mesačných záloh, zoznam úloh pred a po spustení zálohovania).
 8. Nastavenia vykonané v jednotlivých záložkách potvrďte stlačením tlačidla OK.
 9. Vo formulári Automatická úloha v záložke Čas spustenia nastavte interval spustenia automatickej úlohy.
 10. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy