Pomocník systému OBERON
Nastavenie servera OBERON Automation Center

OBERON Automation Center > Nastavenie servera OBERON Automation Center

OBERON Automation Center (skrátene OAC), ktorý je určený na vykonávanie automatických úloh na pozadí systému OBERON, sa skladá z dvoch častí: OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) a OBERON-Automation-Client.exe (klient). Táto téma Pomocníka je venovaná konfigurácii jeho prvej časti: OBERON-Automation-Center-Service.exe (server).

Základné informácie

Postup nastavenia

 1. Na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), vykonajte inštaláciu OBERON-u a spustite program OBERON - Agenda firmy.
 2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Databázový systém zvoľte SQL server.
 3. V ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 4. V ponuke OBERON zvoľte položku OBERON Automation Center (klient). Otvorí sa program OBERON Automation Center (klient), v ktorom vyberte oddiel Pripojenie k serveru OAC. V ňom je možné vykonať konfiguráciu servera OBERON Automation Center (OAC).
 5. Stlačte tlačidlo Vlastnosti a následne tlačidlo Nakonfigurovať. Otvorí sa formulár Konfigurácia servera OBERON Automation Center.
 6. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné na danom počítači vytvoriť server OAC, ktorý predstavuje službu systému Windows.
 7. Zadajte základné údaje potrebné na vytvorenie servera OAC:
  • pomenovanie servera - odporúča sa použiť prefix OAC, napr. OAC-NAZOV-PC,
  • číslo IP portu - predvolený port je 20 200,
  • heslo servera - zadajte heslo (povinný údaj, vyžaduje sa pri pripojení programu OBERON Automation Center (klient) k serveru OAC).
 8. Stlačte tlačidlo Ďalej. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa na danom počítači vytvorí server OBERON Automation Center, t. j. služba v systéme Windows.
 9. Po úspešnom vytvorení servera (služby) stlačte tlačidlo Zatvoriť.
 10. Pomocou tlačidla Vyhľadať vyhľadajte nakonfigurovaný server OBERON Automation Center.
 11. Stlačte tlačidlo OK a následne tlačidlo Pripojiť. Zadajte heslo k serveru OAC.
 12. Pripojenie k serveru OBERON Automation Center je dokončené (ikona signalizujúca status pripojenia k serveru OAC je zelenej farby).
 13. V oddiele Firmy stlačte tlačidlo Nový a nalistujte databázu firmy umiestnenú na SQL databázovom serveri (databáza typu Microsoft Access nie je podporovaná; v prípade, že ju používate, je potrebné vykonať jej migráciu na SQL server).
 14. V oddiele Automatické úlohy sa zobrazujú automatické úlohy firiem nalistovaných v oddiele Firmy. Automatické úlohy sa definujú v ponuke ServisAutomatické úlohy.
Postup nastavenia programu OBERON Automation Center (klient) je dostupný v téme Nastavenie OBERON Automation Center (klient).
Príbuzné témy