Pomocník systému OBERON
Nastavenie OBERON Automation Center (klient)

OBERON Automation Center > Nastavenie OBERON Automation Center (klient)

OBERON Automation Center (skrátene OAC), ktorý je určený na vykonávanie automatických úloh na pozadí systému OBERON, pozostáva z dvoch častí: OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) a OBERON-Automation-Client.exe (klient). Táto téma Pomocníka je venovaná konfigurácii jeho druhej časti: OBERON-Automation-Client.exe (klient).

Základné informácie

Postup nastavenia

  1. Na klientskom počítači vykonajte inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii spustite program OBERON - Agenda firmy ako správcaotvorte účtovnú jednotku (databázu) a v ponuke OBERON zvoľte položku OBERON Automation Center (klient).
  2. Otvorí sa program OBERON Automation Center (klient), v ktorom vyberte oddiel Pripojenie k serveru OAC. V ňom je možné vykonať pripojenie k serveru OBERON Automation Center (OAC).
  3. Pri prvotnom nastavení je stav pripojenia klienta OAC k serveru OAC Nepripojený (ikona signalizujúca status pripojenia k serveru OAC sa zobrazuje sivou farbou.
  4. Stlačte tlačidlo Vlastnosti a následne tlačidlo Vyhľadať. Zobrazí sa formulár so zoznamom nakonfigurovaných serverov OBERON Automation Center. Vyberte server, ku ktorému sa má pripojiť klient (klientsky počítač) a stlačte tlačidlo OK.
  5. Stlačte tlačidlo Pripojiť, zadajte heslo k serveru OAC a stlačte tlačidlo OK.
  6. Pripojenie klienta k serveru OBERON Automation Center je dokončené (ikona signalizujúca status pripojenia k serveru OAC je zelenej farby).
Postup nastavenia servera OBERON Automation Center je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center.
Príbuzné témy