Pomocník systému OBERON
OBERON Automation Center

OBERON Automation Center > OBERON Automation Center

Systém OBERON pozostáva z viacerých súčastí, z ktorých najdôležitejšou je základný spustiteľný program OBERON - Agenda firmy (oberon.exe) obsahujúci všetky evidencie systému. Táto téma Pomocníka je venovaná jeho rozšíreniu - programu OBERON Automation Center (OAC), ktorý je určený na vykonávanie automatických úloh na pozadí systému OBERON.

Program OBERON Automation Center v štruktúre systému OBERON nahrádza starší program OBERON Center. Všetky funkcie programu OBERON Center budú postupne združené do automatických úloh programu OBERON Automation Center. Tie budú pre danú účtovnú jednotku dostupné z ponuky Servis, Automatické úlohyOBERON Automation Center podporuje len databázy (firmy) umiestnené na SQL databázovom serveri (databáza typu Microsoft Access nie je podporovaná).

Základné informácie

Automatické úlohy je možné definovať v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy. Tu je k dispozícii aj zoznam všetkých úloh nadefinovaných v danej databáze (firme).
Obrázok č. 1: Služba OBERON Automation Center Service v zozname služieb systému Windows

Technické informácie

Obrázok č. 2: Ikona OBERON Automation Center na paneli úloh systému Windows

Obrázok č. 3: Spustenie a vypnutie služby OBERON Automation Center v Event Vieweri systému Windows

 

Príbuzné témy