Pomocník systému OBERON
OBERON Automation Center

OBERON Automation Center > OBERON Automation Center

Systém OBERON pozostáva z viacerých súčastí, z ktorých najdôležitejšou je základný spustiteľný program OBERON - Agenda firmy (oberon.exe) obsahujúci všetky evidencie systému. Táto téma Pomocníka je venovaná jeho rozšíreniu - programu OBERON Automation Center (OAC), ktorý je určený na vykonávanie automatických úloh na pozadí systému OBERON.

Program OBERON Automation Center v štruktúre systému OBERON nahrádza starší program OBERON Center. Všetky funkcie programu OBERON Center budú postupne združené do automatických úloh programu OBERON Automation Center. Tie budú pre danú účtovnú jednotku dostupné z ponuky Servis, Automatické úlohyAj keď OBERON Automation Center umožňuje pracovať aj so súborovou databázou Microsoft Access, pri jeho použití odporúčame používať databázu SQL.

Základné informácie

Automatické úlohy je možné definovať v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy. Tu je k dispozícii aj zoznam všetkých úloh nadefinovaných v danej databáze (firme).
Obrázok č. 1: Služba OBERON Automation Center Service v zozname služieb systému Windows

Výhody OBERON Automation Center

V porovnaní s predchádzajúcim programom OBERON Center má OBERON Automation Center nasledujúce výhody:

Technické informácie

Obrázok č. 2: Ikona OBERON Automation Center na paneli úloh systému Windows

Obrázok č. 3: Spustenie a vypnutie služby OBERON Automation Center v Event Vieweri systému Windows

 

Príbuzné témy