Pomocník systému OBERON
Štruktúra systému OBERON

Základné informácie > Štruktúra systému OBERON

Systém OBERON pozostáva z niekoľkých súčastí, ktoré spolu vytvárajú jeho základnú štruktúru ako komplexného účtovného nástroja. Štruktúre OBERON-u je venovaná táto téma Pomocníka.

Základná štruktúra systému OBERON

Súčasti systému OBERON je možné z hľadiska používateľa, technológie, funkcií a možností rozčleniť takto:

Obrázok č. 1:  Štruktúra systému OBERON

 

Ďalšie informácie o systéme OBERON

Príbuzné témy