Pomocník systému OBERON
Internetový obchod PrestaShop

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod Prestashop > Internetový obchod PrestaShop

Táto téma Pomocníka je venovaná jednému z podporovaných e-shopových riešení v systéme OBERON - on-line internetovému obchodu PrestaShop. Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným internetovým obchodom Odporúčané riešenia.

Základné informácie

Postup inštalácie internetového obchodu PrestaShop je dostupný v téme Internetový obchod PrestaShop - inštalácia. Postup nastavenia prepojenia PrestaShopu so systémom OBERON je uvedený v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s PrestaShopom.
Obrázok č. 1: Ukážka internetového obchodu PrestaShop

Rozsah synchronizácie

Ďalšie zaujímavé vlastnosti

PrestaShop a cenotvorba

Základná cenotvorba v PrestaShope

Rozšírená cenotvorba v PrestaShope

Rozšírená cenotvorba je podporovaná od verzie PrestaShopu 1.7.
Tabuľka č. 1: Prehľad podporovaných a nepodporovaných funkcií rozšírenej cenotvorby

Podporuje

Nepodporuje

Typ pravidla

Štandardná zľava v percentách
Konkrétna cenová hladina
Množstevná zľava v percentách
Zmluvné ceny
Akciový leták
Akciový leták dohoda s dodávateľom
Navýšenie z obstarávacej ceny
Navýšenie z poslednej nákupnej ceny

Množstvo N za cenu množstva N-1

Priorita 

Podľa priority pravidla

 -

Prevádzka

 -

Platnosť pravidla pre prevádzku

Zľava

Výpočet zľavy z vybratej predajnej ceny
Zľavu prepočítať na inú predajnú cenu (konkrétnu/najvyššiu)

Kumulácia zľavy 

Okruh platnosti typov dokladov

-

Faktúra, výdajka, pokladničný doklad

Okruh platnosti skladových kariet

Podľa zoznamu skladových kariet, skladu, kategórie
Podľa skladovej skupiny, tovarovej skupiny
Podľa výrobcu
Podľa obsahu čiarového kódu

 -

Okruh platnosti obchodných partnerov

Zoznam vybraných partnerov
Skupiny obchodných partnerov (zľavy podľa výšky obratov)

Vernostný systém 

Poznámka: Aby sa pravidlo rozšírenej cenotvorby prenášalo aj do internetového obchodu, musí byť pri ňom zaškrtnutá možnosť Pravidlo platí aj pre internetový obchod.

Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a PrestaShopom získate v prehľadnej tabuľke v téme Internetový obchod v systéme OBERON.

Vybrané nastavenia

Nastavenie nových produktov

Nastavenie akciových produktov

Export zostatkových množstiev

Export dostupnosti

Systém OBERON umožňuje viaceré nastavenia dostupnosti skladových položiek, ktoré sa exportujú do PrestaShopu (vo formulári Skladová karta, záložka Internetový obchod):

Export doby dodania


Odporúčané riešenia

Príbuzné témy