Pomocník systému OBERON
Internetový obchod PrestaShop

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod Prestashop > Internetový obchod PrestaShop

Systém OBERON podporuje viaceré e-shopové riešenia. Viac informácií o internetových obchodoch prepojených s OBERON-om je možné získať v téme Internetový obchod v systéme OBERON. Táto téma Pomocníka je venovaná priamo (natívne) podporovanému on-line internetovému obchodu PrestaShop.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Ukážka internetového obchodu PrestaShop

Ďalšie zaujímavé vlastnosti

Rozšírená cenotvorba v PrestaShope

Okrem základnej cenotvorby tvorenej štyrmi predajnými cenami a odporúčanou predajnou cenou (zadávané na skladovej karte v záložke Cena), systém OBERON obsahuje aj tzv. rozšírenú cenotvorbu. Do internetového obchodu sa zasiela bežná predajná cena, prípadne je možné zaslať aj vybrané ceny z rozšírenej cenotvorby, napr. pre veľkoobchodných partnerov iné ceny (zmluvné, letákové dohody a pod.).

Systém OBERON a internetový obchod PrestaShop sú dva nezávislé systémy, preto nie je technicky možný úplný prenos rozšírenej cenotvorby pomerom 1:1. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad podporovaných a nepodporovaných funkcií rozšírenej cenotvorby v PrestaShope.

Rozšírená cenotvorba je dostupná len pre verziu PrestaShopu 1.7.
Tabuľka č. 1: Prehľad podporovaných a nepodporovaných funkcií rozšírenej cenotvorby

Podporuje

Nepodporuje

Typ pravidla

- Štandardná zľava v percentách
- Konkrétna cenová hladina
- Množstevná zľava v percentách
- Zmluvné ceny
- Akciový leták
- Akciový leták dohoda s dodávateľom
- Navýšenie z obstarávacej ceny
- Navýšenie z poslednej nákupnej ceny

- Množstvo N za cenu množstva N-1 

Priorita 

- podľa priority pravidla

-

Prevádzka

-

- platnosť pravidla pre prevádzku

Zľava

- výpočet zľavy z vybratej predajnej ceny
- zľavu prepočítať na inú predajnú cenu (konkrétnu/najvyššiu)

- kumulácia zľavy 

Okruh platnosti typov dokladov

-

- faktúra, výdajka, pokladničný doklad

Okruh platnosti skladových kariet

- podľa zoznamu skladových kariet, skladu, kategórie
- podľa skladovej skupiny, tovarovej skupiny
- podľa výrobcu
- podľa obsahu čiarového kódu

 

Okruh platnosti obchodných partnerov

- zoznam vybraných partnerov
- skupiny obchodných partnerov (zľavy podľa výšky obratov)

- vernostný systém 

Poznámka: Aby sa pravidlo rozšírenej cenotvorby prenášalo aj do internetového obchodu, musí byť pri ňom zaškrtnutá možnosť Pravidlo platí aj pre internetový obchod.
Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a PrestaShopom získate v prehľadnej tabuľke v téme Internetový obchod v systéme OBERON.

Vybrané nastavenia v PrestaShope

Nastavenie akciových produktov

Na zobrazovanie akciových produktov v internetovom obchode PrestaShop je potrebné danej skladovej položke v OBERON-e nastaviť zľavu. Napr. pri  odporúčanej predajnej cene 100,- € (na skladovej karte v záložke Cena) sa nastaví predajná cena 90,- €.

Nastavenie nových produktov

Na zobrazovanie nových produktov v PrestaShope je potrebné na danej skladovej karte v záložke Internetový obchod začiarknutť pole Novinka.

Príbuzné témy

eShop