Pomocník systému OBERON
Internetový obchod PrestaShop

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod Prestashop > Internetový obchod PrestaShop

Táto téma Pomocníka je venovaná jednému z podporovaných e-shopových riešení v systéme OBERON - on-line internetovému obchodu PrestaShop. Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným internetovým obchodom Odporúčané riešenia.

Základné informácie

Postup inštalácie internetového obchodu PrestaShop je dostupný v téme Internetový obchod PrestaShop - inštalácia. Postup nastavenia prepojenia PrestaShopu so systémom OBERON je uvedený v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s PrestaShopom.
Obrázok č. 1: Ukážka internetového obchodu PrestaShop

Rozsah synchronizácie

Ďalšie zaujímavé vlastnosti

Rozšírená cenotvorba v PrestaShope

Rozšírená cenotvorba je podporovaná od verzie PrestaShopu 1.7.
Tabuľka č. 1: Prehľad podporovaných a nepodporovaných funkcií rozšírenej cenotvorby

Podporuje

Nepodporuje

Typ pravidla

Štandardná zľava v percentách
Konkrétna cenová hladina
Množstevná zľava v percentách
Zmluvné ceny
Akciový leták
Akciový leták dohoda s dodávateľom
Navýšenie z obstarávacej ceny
Navýšenie z poslednej nákupnej ceny

Množstvo N za cenu množstva N-1

Priorita 

Podľa priority pravidla

 -

Prevádzka

 -

Platnosť pravidla pre prevádzku

Zľava

Výpočet zľavy z vybratej predajnej ceny
Zľavu prepočítať na inú predajnú cenu (konkrétnu/najvyššiu)

Kumulácia zľavy 

Okruh platnosti typov dokladov

-

Faktúra, výdajka, pokladničný doklad

Okruh platnosti skladových kariet

Podľa zoznamu skladových kariet, skladu, kategórie
Podľa skladovej skupiny, tovarovej skupiny
Podľa výrobcu
Podľa obsahu čiarového kódu

 -

Okruh platnosti obchodných partnerov

Zoznam vybraných partnerov
Skupiny obchodných partnerov (zľavy podľa výšky obratov)

Vernostný systém 

Poznámka: Aby sa pravidlo rozšírenej cenotvorby prenášalo aj do internetového obchodu, musí byť pri ňom zaškrtnutá možnosť Pravidlo platí aj pre internetový obchod.

Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a PrestaShopom získate v prehľadnej tabuľke v téme Internetový obchod v systéme OBERON.

Vybrané nastavenia

Nastavenie nových produktov

Na zobrazovanie nových produktov v PrestaShope je potrebné na danej skladovej karte v záložke Internetový obchod začiarknuť pole Novinka.

Nastavenie akciových produktov

Pri používaní PrestaShopu (ale aj on-line internetového obchodu ako takého) je možné využiť niektoré skryté možnosti OBERON-u na prácu s cenotvorbou a zľavami. Štandardne sa do internetového obchodu prenáša predajná cena zadaná na skladovej karte (Cena 1 – 4). Ak sa však zadá cena aj do poľa Odporúčaná predajná cena s DPH, do e-shopu sa prenesie predajná cena a rozdiel medzi ňou a štandardnou predajnou cenou sa automaticky dopočíta ako zľava (napr. ak je na skladovej karte nastavená predajná cena s DPH 80 € a do poľa Odporúčaná predajná cena s DPH sa nastaví cena 100 €, do internetového obchodu sa prenesie cena 80 € a rozdiel 20 € sa automaticky dopočíta ako zľava). Alternatívne je možné na skladovej karte nastaviť Odporúčanú predajnú cenu s DPH a výšku zľavy. Pre program nie je problém ani ďalší spôsob cenotvorby – zadá sa skutočná predajná cena a výška zľavy, vtedy sa automaticky dopočíta cena pred zľavou.

Export zostatkových množstiev

Zo skladových kariet v OBERON-e sa do PrestaShopu štandardne exportujú aktuálne zostatkové množstvá. Toto je však možné jednoduchým nastavením zmeniť tak, by sa do e-shopu zasielali minimálne množstvá (z poľa Minimálne množstvo) (napr. ak tovar nie je momentálne na sklade, no napriek tomu ho predajca vie v krátkom čase expedovať). Dostupné sú aj ďalšie možnosti - napr. export aktuálnych množstiev alebo minimálnych množstiev podľa toho, čo predstavuje vyššiu hodnotu. Uvedené nastavenia sú dostupné vo formulári Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia).


Odporúčané riešenia

Príbuzné témy