Pomocník systému OBERON
Off-line internetový obchod (export/import súborov)

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Off-line internetový obchod > Off-line internetový obchod (export/import súborov)

Táto téma Pomocníka je venovaná off-line internetovému obchodu, s ktorým systém OBERON na rozdiel od on-line internetového obchodu komunikuje len nepriamo.

Základné informácie

Postup nastavenia prepojenia off-line internetového obchodu so systémom OBERON je uvedený v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s off-line internetovým obchodom.

Možnosti prenosu údajov

Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a konkrétnym internetovým obchodom získate v prehľadnej tabuľke v téme Internetový obchod v systéme OBERON.
Príbuzné témy