Pomocník systému OBERON
Internetový obchod UNIobchod

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod UNIObchod > Internetový obchod UNIobchod

Táto téma Pomocníka je venovaná jednému z podporovaných e-shopových riešení v systéme OBERON - off-line internetovému obchodu UNIobchod.

Základné informácie 

Možnosti prenosu údajov

Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a UNIobchodom získate v prehľadnej tabuľke v téme Internetový obchod v systéme OBERON a na webovej stránke spoločnosti.
Obrázok č. 1: Ukážka prepojenia OBERON-u a UNIobchodu u zákazníka

 

Príbuzné témy