Pomocník systému OBERON
Internetový obchod UNIobchod

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod UNIObchod > Internetový obchod UNIobchod

Systém OBERON podporuje viaceré e-shopové riešenia. Viac informácií o internetových obchodoch prepojených s OBERON-om je možné získať v téme Internetový obchod v systéme OBERON. Táto téma Pomocníka je venovaná off-line internetovému obchodu UNIobchod.

Základné informácie 

Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a UNIobchodom získate v prehľadnej tabuľke v téme Internetový obchod v systéme OBERON a na webovej stránke spoločnosti https://www.uniobchod.sk/prepojenie-internetoveho-obchodu-eshopu-s-oberonom.xhtml.
Obrázok č. 1: Ukážka prepojenia OBERON-u a UNIobchodu u zákazníka

 

Príbuzné témy