Pomocník systému OBERON
Internetový obchod v systéme OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod v systéme OBERON

V súčasnosti sa internetové obchody stávajú čoraz populárnejšími tak medzi obchodníkmi, ako aj zákazníkmi. Problematika výberu vhodného e-shopového riešenia z pohľadu predajcu je pritom veľmi komplexnou témou a v súčasnosti sa jej venujú celé tímy špecialistov (správny výber domény, marketing, SEO, biznis modely…) a množstvo odbornej literatúry. Pri výbere vhodného internetového obchodu je preto potrebné postupovať premyslene. Táto téma Pomocníka OBERON predstavuje tie e-shopové riešenia, ktoré je možné prepojiť so systémom OBERON.

Riešenie internetového obchodu v systéme OBERON

Podporované internetové obchody

A) On-line internetové obchody (s priamym pripojením):

B) Off-line internetové obchody (export/import údajov):

Porovnanie vybraných podporovaných e-shopových aplikácií

PrestaShop Obecný Grandus UNIobchod* BiznisWeb Shoptet
Výrobca PrestaShop Inc. EXALOGIC, s.r.o. For Best Clients, s.r.o. WEBY GROUP, s.r.o. BiznisWeb, s.r.o. Shoptet, s.r.o.
On-line pripojenie
Off-line pripojenie
XML export/import
CSV export/import
Transformačné šablóny na XML komunikáciu
Automatický export/import
Manuálny export/import
Ovládač
Import prijatých objednávok
Aktualizácia stavov prijatých objednávok
Export/import pohľadávok (vystavených faktúr) **
Export/import zákazníkov
Export skladových kariet (všetky) [kompletné]
Export skladových kariet (všetky) [bez obrázkov]
Export skladových kariet (všetky) [len ceny a množstvá]
Export skladových kariet (len zmenené) [kompletné]
Export skladových kariet (len zmenené) [bez obrázkov]
Export skladových kariet (len zmenené) [len ceny a množstvá]
Export skladových kariet [len identifikátory]
Export obrázkov skladových kariet
Export parametrov skladových kariet
Export variantov skladových kariet
Export kategórií skladových kariet
Jednorazový import skladových kariet
Jednorazový import kategórií skladových kariet
Rozšírená cenotvorba ***

* Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a UNIobchodom získate na webovej stránke internetového obchodu https://www.uniobchod.sk/prepojenie-internetoveho-obchodu-eshopu-s-oberonom.xhtml.

** Faktúry sa vystavujú v OBERON-e.

*** Do internetového obchodu PrestaShop  je možné zaslať aj vybrané ceny z rozšírenej cenotvorby, napr. pre veľkoobchodných partnerov iné ceny (zmluvné, letákové dohody a pod.). Bližšie informácie v téme Internetový obchod PrestaShop.

Rozhranie eShop Universal Interface

Cenotvorba a export množstiev

Príbuzné témy