Pomocník systému OBERON
Internetový obchod v systéme OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod v systéme OBERON

Táto téma Pomocníka OBERON predstavuje tie e-shopové riešenia, ktoré je možné prepojiť so systémom OBERON.

Riešenie internetového obchodu v systéme OBERON

Podporované internetové obchody

A) On-line internetové obchody (s priamym pripojením):

B) Off-line internetové obchody (export/import údajov):

Porovnanie vybraných podporovaných e-shopových aplikácií

PrestaShop Obecný Grandus UNIobchod* BiznisWeb Shoptet
Výrobca PrestaShop Inc. EXALOGIC, s.r.o. For Best Clients, s.r.o. WEBY GROUP, s.r.o. BiznisWeb, s.r.o. Shoptet, s.r.o.
On-line pripojenie
Off-line pripojenie
XML export/import
CSV export/import
Transformačné šablóny na XML komunikáciu
Automatický export/import
Manuálny export/import
Ovládač
Import prijatých objednávok
Aktualizácia stavov prijatých objednávok
Export/import pohľadávok (vystavených faktúr) **
Export/import zákazníkov
Export skladových kariet (všetky) [kompletné]
Export skladových kariet (všetky) [bez obrázkov]
Export skladových kariet (všetky) [len ceny a množstvá]
Export skladových kariet (len zmenené) [kompletné]
Export skladových kariet (len zmenené) [bez obrázkov]
Export skladových kariet (len zmenené) [len ceny a množstvá]
Export skladových kariet [len identifikátory]
Export obrázkov skladových kariet
Export parametrov skladových kariet
Export variantov skladových kariet
Export kategórií skladových kariet
Jednorazový import skladových kariet
Jednorazový import kategórií skladových kariet
Rozšírená cenotvorba ***

* Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a UNIobchodom získate na webovej stránke internetového obchodu.

** Faktúry sa vystavujú v OBERON-e.

*** Do internetového obchodu PrestaShop  je možné zaslať aj vybrané ceny z rozšírenej cenotvorby, napr. pre veľkoobchodných partnerov iné ceny (zmluvné, letákové dohody a pod.). Bližšie informácie získate v téme Internetový obchod PrestaShop.

Možnosti pripojenia nepodporovaného internetového obchodu

Knižnice na komunikáciu s podporovaným internetovým obchodom je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis) v oddiele Ovládače.        
Príbuzné témy