Pomocník systému OBERON
Správca doplnkov

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Správca doplnkov

Základné informácie

Najzaujímavejšie doplnky

Postup inštalácie

Inštalácia jednotlivých doplnkov sa vykonáva jednoduchým stlačením tlačidla Inštalovať, ďalší postup však už závisí od konkrétneho doplnku. V texte nižšie je popísaný postup inštalácie jazykovej mutácie OBERON-u.

Obrázok č. 1: Správca doplnkov

 

Postup inštalácie jazykovej mutácie

  1. V ponuke Servis zvoľte položku Správca doplnkov.
  2. V oddiele Jazykové súbory vyberte jazykovú mutáciu, ktorú chcete nainštalovať, napríklad Anglické jazykové súbory.
  3. Stlačte tlačidlo Inštalovať. Otvorí sa sprievodca inštaláciou, pomocou ktorého nainštalujte jazykovú mutáciu.
  4. Po inštalácii je potrebné systém OBERON reštartovať (ukončiť prácu a opätovne spustiť).
  5. Pri prihlásení používateľom je možné vybrať jazykovú mutáciu, s ktoru chce daný používateľ pracovať (obrázok č. 2).
    Obrázok č. 2: Prihlásenie používateľa
Zmeniť jazyk je možné aj v priebehu práce v systéme OBERON, a to v ľavej dolnej obrazovke kliknutím na vlajku štátu (obrázok č. 3).
Obrázok č. 3: Systémový panel
Príbuzné témy