Pomocník systému OBERON
Správca doplnkov

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Správca doplnkov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Správca doplnkov v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Najzaujímavejšie doplnky

Obrázok č. 1: Správca doplnkov, oddiel XML

 

Postup inštalácie jazykovej mutácie

  1. V ponuke Servis zvoľte položku Správca doplnkov.
  2. V oddiele Jazykové súbory vyberte jazykovú mutáciu, ktorú chcete nainštalovať, napr. Anglické jazykové súbory.
  3. Stlačte tlačidlo Inštalovať. Otvorí sa sprievodca inštaláciou, pomocou ktorého nainštalujte jazykovú mutáciu.
  4. Po inštalácii je potrebné systém OBERON reštartovať (ukončiť prácu a opätovne spustiť).
  5. Pri prihlásení používateľom je možné vybrať jazykovú mutáciu, s ktoru chce daný používateľ pracovať (Obrázok č. 2)
  6. Na zostavenie a tlač tlačových výstupov v jazykovej mutácii stlačte v príslušnej evidencii tlačidlo Tlač. Otvorí sa formulár Tlačové výstupy, v ktorom zvoľte daný tlačový výstup  (napr. FaktúraKnihe pohľadávok) a v ľavom paneli z rozbaľovacieho zoznamu vyberte daný jazyk.
Obrázok č. 2: Prihlásenie používateľa - výber jazykovej mutácie

Zmeniť jazykovú mutáciu je možné aj v priebehu práce v systéme OBERON, a to v spodnom systémovom paneli kliknutím na vlajku štátu (Obrázok č. 3).
Obrázok č. 3: Systémový panel - zmena jazykovej mutácie

Príbuzné témy