Pomocník systému OBERON
Prehľad pripojiteľných zariadení

Základné informácie > Prehľad pripojiteľných zariadení

OBERON umožňuje pracovať so širokým spektrom externých pripojiteľných zariadení. Najčastejšie sú to fiškálne tlačiarne, registračné pokladnice, snímače čiarových kódov, elektronické váhy, ale aj dochádzkové, platobné či mobilné terminály, čítačky dokladov, dverové zámky a iné. V tejto téme prinášame prehľad jednotlivých typov pripojiteľných zariadení podporovaných systémom OBERON.

Aby bolo možné so zariadením pracovať, musí byť zariadenie v OBERON-e najskôr nadefinované a nastavené. Nastaviť zariadenie je možné v ponuke Servis, Zariadenia. Ďalšie informácie o inštalácii pripojiteľných zariadení do systému OBERON nájdete v téme Zariadenia.

Prehľad druhov pripojiteľných zariadení  

Fiškálne tlačiarne (eKasa)

Fiškálna tlačiareň (eKasa tlačiareň) je hardvérové zariadenie, ktoré pozostáva z chráneného dátového úložiska (CHDÚ), tlačiarne pokladničných dokladov a príslušného softvéru. Pomocou fiškálnej tlačiarne je možné z počítača vytvoriť on-line registračnú pokladnicu. Samotný predaj sa vykonáva v module Pokladnica OBERON.

Registračné pokladnice (eKasa)

               

Ide o štandardné registračné pokladnice, ktoré v spojení so systémom OBERON možno používať dvoma spôsobmi:

 • počas predaja pripojené k počítaču (režim on-line) - predaj sa vykonáva na počítači pomocou modulu Pokladnica OBERON (rovnako ako pri fiškálnych tlačiarňach),
 • počas predaja nepripojené k počítaču (režim off-line) - predaj sa vykonáva priamo na pokladnici.
Dochádzkové terminály

Dochádzkový terminál (hardvérový alebo softvérový) je zariadenie určené na zber informácií o dochádzke pracovníkov.

OBERON podporuje tieto terminály:

Platobné (bankové) terminály

Platobný (bankový) terminál je elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet.

OBERON podporuje iba tie platobné terminály, ktoré podporujú nasledujúce komunikačné protokoly:

 • FiskalPRO - zariadenie Verifone - protokol FiskalPRO - dodáva A3soft s.r.o.,
 • AXASOFT - zariadenie Ingenico - protokol Axapro - dodáva AXASOFT, a.s.

Čítačky dokladov

 

Čítačka dokladov umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet do modulu Hotelová recepcia systému OBERON, konkrétne do formulára UbytovanieKnihe ubytovaných.

Určená je pre recepcie ubytovacích zariadení, kde je potrebné zapisovať údaje z dokladov.

 

Elektronické váhy
                 

 

Elektronické váhy sú elektronickým zariadením, ktoré sa používa pri predaji na Pokladnici OBERON.

OBERON podporuje tieto protokoly elektronických váh:

 • elektronické váhy využívajúce vážený čiarový kód,
 • elektronické váhy s protokolom CAS,
 • elektronické váhy s protokolom DIBAL (Delta, Apollo/Posnet, Uniprox),
 • elektronické váhy so skenerom využívajúce protokol SASI,
 • elektronické priemyselné váhy s indikátorom BWS,
 • elektronické priemyselné váhy s indikátorom DFWL.
Váhoskenery
               

Váhoskenery ako hardvérové zariadenia sa používajú pri predaji na Pokladnici OBERON. Váhoskener slúži tak na načítanie čiarového kódu (ako ručný snímač čiarových kódov), ako aj na váženie (ako elektronická váha).

Mobilné terminály

 

Mobilný terminál je prenosné hardvérové zariadenie určené na prácu v rôznorodých prevádzkach. V spolupráci so systémom OBERON ho možno používať s rôznymi aplikáciami (napr. ASTON – Android Stock Terminal ONline na prácu v sklade, mobilným čašníkom LUKUL atď.).
Snímače čiarových kódov

 

Snímače čiarových kódov sú hardvérové zariadenia, ktoré sa spravidla používajú na zjednodušenie a zrýchlenie predaja na Pokladnici OBERON alebo v dokladových formulároch (faktúra, výdajka a pod.).

Zariadenia je rovnako možné využiť na automatické účtovanie pokladničných dokladov – skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme eKasa na ich automatický zápis do peňažného/účtovného denníka v module Účtovníctvo.

Tlačiarne pokladničných dokladov

Tlačiareň pokladničných dokladov je harvérové zariadenie, ktoré spolu s chráneným dátovým úložiskom (CHDÚ) a príslušným softvérom môže tvoriť fiškálnu tlačiareň (eKasa tlačiareň). Pomocou fiškálnej tlačiarne je možné z počítača vytvoriť on-line registračnú pokladnicu.

Tlačiarne sa pripájajú k počítaču pomocou rôznych rozhraní (USB, Ethernet, RS232 atď.).

Bonovacie zariadenia

 

Bonovacie zariadenie je hardvérové zariadenie, ktoré slúži na objednávanie jedál a nápojov v gastroprevádzkachPokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.

Zariadenia zahŕňaujú bonovacie tlačiarne, ktoré sa pripájajú k počítaču pomocou rôznych rozhraní (USB, Ethernet, RS232 atď.).

Ako alternatívu k bonovacím tlačiarniam je možné využiť bonovacie monitory.

Tlačiarne samolepiacich etikiet a štítkov

 

OBERON umožňuje tlač samolepiacich cenoviek, etikiet a štítkov aj na špecializovanej tlačiarni, napríklad Zebra TLP 2824 Plus.

Upraviť štítky na požadovaný formát je možné pomocou Editora tlačových výstupov.
                     

Dverové zámky

 

Dverové zámky sa používajú v module Hotelová recepcia, kde je možné pri ubytovaní hosťa aktivovať čipovú kartu na ovládanie dverových zámkov ubytovacieho zariadenia.

K systému OBERON je možné pripojiť tieto systémy:

Pokladničné (peňažné) zásuvky

Pokladničné (peňažné) zásuvky sú hardvérovým zariadením, ktoré možno použiť s registračnými pokladnicami alebo s Pokladnicou OBERON - slúžia na uchovávanie peňažnej hotovosti.
               
Snímače RFID kľúčov
 

Snímače RFID kľúčov sú hardvérové zariadenia, ktoré sa v systéme OBERON používajú:

 • pri prihlasovaní do OBERON-u ako snímač prístupu,
 • vo vernostnom systéme na identifikáciu vernostných kariet,
 • pri softvérových dochádzkových termináloch na identifikáciu pracovníkov.

Snímače štandardne slúžia na snímanie kľúčov, kariet a identifikačných náramkov s RFID čipom.

Zákaznícke displeje

 

Zákaznícky displej je hardvérové zariadenie, ktoré sa používa v prepojení s modulom Pokladnica OBERON na informovanie spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby.

Zákaznícky displej je spravidla súčasťou fiškálnej tlačiarne, v odôvodnených prípadoch je však možné použiť aj ďalší externý displej.                

 

Príbuzné témy