Pomocník systému OBERON
Dochádzkový terminál OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkový terminál OBERON > Dochádzkový terminál OBERON

Systém OBERON podporuje viaceré hardvérové aj softvérové dochádzkové terminály na evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov, t. j. evidenciu dochádzky. Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o softvérovom dochádzkovom termináli OBERON.

Základné informácie   

Pri softvérovom dochádzkovom termináli OBERON sa na ochranu pred zneužitím pracovníkmi (t. j. posúvaním dátumov a časov príchodov a odchodov) pri evidencii dochádzky nepoužíva lokálny čas daného počítača, ale čas počítača, na ktorom beží SQL server (táto funkcia sa vzťahuje len na databázy SQL, nie súborovú databázu Microsoft Access).
Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál OBERON

Každý používaný dochádzkový terminál musí byť nadefinovaný v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia). Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi.

Na ukončenie dochádzkového terminálu OBERON stlačte krížik v pravom hornom rohu formulára. Následne zadajte Prístupový kód pracovníka a prípadne aj Heslo pre dochádzkový terminál (ak je nastavené).

Príbuzné témy