Pomocník systému OBERON
Dochádzkový terminál OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkový terminál OBERON > Dochádzkový terminál OBERON

Systém OBERON podporuje viaceré hardvérové aj softvérové dochádzkové terminály na evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov, t. j. evidenciu dochádzky. Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o softvérovom dochádzkovom termináli OBERON.

Základné informácie   

Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál OBERON

Každý používaný dochádzkový terminál musí byť nadefinovaný v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia). Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi.
Príbuzné témy