Pomocník systému OBERON
Inštalácia dochádzkového terminálu OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkový terminál OBERON > Inštalácia dochádzkového terminálu OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu inštalácie softvérového dochádzkového terminálu OBERON.

Postup inštalácie dochádzkového terminálu OBERON

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).    
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Dochádzkový terminál, zadajte názov zariadenia, vyberte model OBERON terminál a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje.
 4. Terminál sa spúšťa pomocou špeciálne vytvoreného zástupcu na pracovnej ploche systému Windows. Na vytvorenie zástupcu stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár Dochádzkový terminál OBERON. Stlačením tlačidla Vytvoriť zástupcu vytvorte odkaz na spúšťanie terminálu na pracovnej ploche.
 5. Dochádzkový terminál je možné chrániť pred neoprávneným prístupom. Môže ho spravovať (vykonávať nastavenia, ukončiť terminál) len pracovník, ktorý je používateľom systému OBERON s príznakom Administrátor. V systéme OBERON musí existovať aspoň jeden takýto správca. V opačnom prípade bude mať do dochádzkového terminálu prístup ktorýkoľvek pracovník. Nastavenie pracovníka na spravovanie dochádzkového terminálu (správcu):
  5.1 V ponuke ServisPoužívatelia používateľovi vybranému za správcu dochádzkového terminálu prideľte práva administrátora (vo formulári Používateľ, záložka Používateľ začiarknite možnosť Administrátor).
  5.2 Vo formulári Pracovník (ponuka Firma, resp. Mzdy, Pracovníci):
  • v záložke Zaradenie pri položke Používateľ v systéme OBERON z rozbaľovacieho zoznamu vyberte používateľa z bodu 5.1,
  • v záložke Dochádzka priraďte pracovníkovi Prístupový kód pracovníka a prípadne aj Heslo pre dochádzkový terminál,
  • v záložke Dochádzka priraďte pracovníkovi dochádzkový terminál - pri položke Dochádzkové terminály vyberte Terminál OBERON (resp. iný názov, ktorý ste zadali vo formulári Zariadenie).
Každý používaný dochádzkový terminál musí byť nadefinovaný v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia). Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi.
Príbuzné témy