Pomocník systému OBERON
Inštalácia dochádzkového terminálu OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkový terminál OBERON > Inštalácia dochádzkového terminálu OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu inštalácie softvérového dochádzkového terminálu OBERON. Viac informácií o tomto termináli získate v téme Dochádzkový terminál OBERON.

Postup inštalácie dochádzkového terminálu OBERON

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Zariadenie, v ktorom nastavte:
  - Názov - pomenovanie zariadenia (napr. Terminál OBERON),
  - Typ zariadenia - Dochádzkový terminál,
  - Model - OBERON terminál,
  - počítač, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť.
  Potvrďte tlačidlom OK.
 3. Terminál sa spúšťa pomocou špeciálne vytvoreného zástupcu na pracovnej ploche systému Windows. Na vytvorenie zástupcu stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár Dochádzkový terminál OBERON. Stlačením tlačidla Vytvoriť zástupcu vytvorte odkaz na spúšťanie terminálu na pracovnej ploche.
 4. V systéme OBERON musí existovať aspoň jeden pracovník, ktorý má práva administrátora (u pracovníka je nastavené, že je používateľom v systéme OBERON s právami administrátora). Len takýto pracovník môže terminál nastaviť a v prípade potreby aj ukončiť. V ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci v záložke Zaradenie priraďte k pracovníkovi používateľa s právami administrátora.
 5. Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. V ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci v záložke Dochádzka priraďte pracovníkovi dochádzkový terminál - pri položke Dochádzkové terminály vyberte Terminál OBERON (resp. iný názov, ktorý ste zadali vo formulári Zariadenie). Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi.
Príbuzné témy