Pomocník systému OBERON
Dochádzkové terminály

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkové terminály

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o dochádzkových termináloch, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Každý používaný dochádzkový terminál musí byť nadefinovaný v zozname zariadení systému OBERON (ponuka Servis, Zariadenia). Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi.

Porovnanie dochádzkových terminálov

Dochádzkový terminál OBERON Agenda firmy Dochádzkový terminál OBERON

Dochádzkový terminál OBERON Web

(pripravuje sa)

EXALOGIC A-C071S

EXALOGIC Foko-18

(pripravuje sa)

Zariadenie Softvérový terminál v programe OBERON - Agenda firmy Softvérový terminál   Softvérový terminál vo webovom prehliadači Hardvérový terminál
Hardvérový terminál
Počet pracovníkov Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený  2 000
500 
Počet záznamov  Neobmedzený
Neobmedzený
Neobmedzený
Neobmedzený (100 000  v režime off-line)  
2 000
Režim off-line  
Identifikácia prístupovým kódom  
Identifikácia RFID kľúčom/kartou  
Identifikácia odtlačkom prsta

  

Pri použití odtlačkov prstov povinnosť registrácie na Úrade na ochranu osobných údajov

Spôsob pripojenia

Počítačová sieť (on-line)

Počítačová sieť (on-line)

Internet (on-line)

 Ethernet (RJ45)
(on-line so systémom OBERON, off-line) 


Ethernet (RJ-45)

Typy prechodov Preddefinované typy (max. 8) Preddefinované typy (max. 99) 

* priložením RFID kľúča/karty (kľúčenky) na snímač prístupu

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Viacero dochádzkových terminálov pripojených k jednej firme

Obrázok č. 2: Jeden dochádzkový terminál pripojený k viacerým firmám

Príbuzné témy