Pomocník systému OBERON
Dochádzkové terminály

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkové terminály

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o dochádzkových termináloch, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Každý používaný dochádzkový terminál musí byť nadefinovaný v zozname zariadení systému OBERON (ponuka Servis, Zariadenia). Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi.

Porovnanie dochádzkových terminálov

Dochádzkový terminál OBERON Agenda firmy Dochádzkový terminál OBERON
EXALOGIC A-C071S
Zariadenie Softvérový terminál v programe OBERON - Agenda firmy Softvérový terminál   Hardvérový terminál
Počet pracovníkov Neobmedzený Neobmedzený  2 000
Počet záznamov  Neobmedzený
Neobmedzený
Neobmedzený (100 000  v režime off-line)
Režim off-line
Identifikácia prístupovým kódom
Identifikácia RFID kľúčom/kartou  
Identifikácia odtlačkom prsta

  

Pri použití odtlačkov prstov povinnosť registrácie na Úrade na ochranu osobných údajov

Spôsob pripojenia

Počítačová sieť (on-line)

Počítačová sieť (on-line)

 Ethernet (RJ45)
(on-line so systémom OBERON, off-line) 

Typy prechodov Preddefinované typy (max. 8)

* priložením RFID kľúča/karty (kľúčenky) na snímač prístupu

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Viacero dochádzkových terminálov pripojených k jednej firme

 

Obrázok č. 2: Jeden dochádzkový terminál pripojený k viacerým firmám

 

Príbuzné témy