Pomocník systému OBERON
Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dochádzkové terminály > Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S > Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S

Systém OBERON podporuje viaceré hardvérové aj softvérové dochádzkové terminály na evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov, t. j. evidenciu dochádzky. Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o hardvérovom dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S, ktorý je pre používateľov OBERON-u odporúčaným dochádzkovým terminálom Odporúčané riešenia.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S

Technické informácie

Pri dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S je potrebné, aby pracovník mal vo formulári Pracovník (ponuka Firma, resp. Mzdy, Pracovníci) okrem prístupového kódu zadané aj heslo, resp. kód RFID kľúča/karty. Pri ostatných typoch terminálov stačí mať zadaný prístupový kód pracovníka.

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

Model: EXALOGIC A-C071S
Spôsob pripojenia (rozhranie): LAN, USB
Spôsob komunikácie: TCP/IP, USB
Kapacita pracovníkov:  2 000
Kapacita odtlačkov: 2 000
Kapacita záznamov: neobmedzená (100 000  v režime off-line)
Jazyk: slovenský, anglický
Displej: 2.4" TFT LCD
Zvonenie - alarm: zabudované v zariadení
Typy prechodov: preddefinované (max. 8)
Spôsob overovania: prístupový kód a heslo/kľúč, resp. karta s RFID čipom (125 Khz)/odtlačky prstov
Rozlíšenie snímača odtlačkov prstov: 500 DPI (Optical)
Reálne zobrazenie odtlačkov prstov na displeji: k dispozícii
Čas identifikácie: do 1 s
Napájanie: DC 12 V/1 A
Prevádzkové prostredie: prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C, vlhkosť vzduchu: 20 % - 80 %
Rozmery: 110 x 164 x 42 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť: 850 g
Spôsob uloženia odtlačku prsta: len daktyloskopické vzory a markanty (max 498 bajtov)

Cena a objednávka zariadenia


Odporúčané riešenia

Príbuzné témy