Pomocník systému OBERON
Evidencia príchodov a odchodov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Evidencia príchodov a odchodov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Evidencia príchodov a odchodov v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovaný fyzický prechod pracovníka je možné pomocou formulára Fyzický prechod pracovníka.

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Kniha Evidencia príchodov a odchodov 

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export príchodov a odchodov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. XML komunikáciu možno využiť napríklad v situácii, keď sa prevádzka s dochádzkovým terminálom nachádza na inom mieste ako mzdár.

XML komunikácia - import príchodov a odchodov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. XML komunikáciu možno využiť napríklad v situácii, keď sa prevádzka s dochádzkovým terminálom nachádza na inom mieste ako mzdár.
Príbuzné témy