Pomocník systému OBERON
Evidencia príchodov a odchodov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Evidencia príchodov a odchodov

Základné informácie 

Ďalšie informácie

Obr. č.: Formulár Evidencia príchodov a odchodov 

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export príchodov a odchodov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. XML komunikáciu možno využiť napríklad v situácii, keď sa prevádzka s dochádzkovým terminálom nachádza na inom mieste ako mzdár.

XML komunikácia - import príchodov a odchodov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. XML komunikáciu možno využiť napríklad v situácii, keď sa prevádzka s dochádzkovým terminálom nachádza na inom mieste ako mzdár.
Príbuzné témy