Pomocník systému OBERON
Evidencia príchodov a odchodov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Evidencia príchodov a odchodov

Základné informácie 

Ďalšie informácie

Obr. č.: Formulár Evidencia príchodov a odchodov 

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export príchodov a odchodov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov. XML komunikáciu možno využiť napríklad v situácii, keď sa prevádzka s dochádzkovým terminálom nachádza na inom mieste ako mzdár. Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import príchodov a odchodov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. XML komunikáciu možno využiť napríklad v situácii, keď sa prevádzka s dochádzkovým terminálom nachádza na inom mieste ako mzdár. Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy