Pomocník systému OBERON
Typy prechodov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Typy prechodov

Základné informácie

Obrázok č. 1 Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy s typmi prechodov

Popis formulára Typy prechodov

Názov

Zadáva sa názov pracovnej zmeny (max. 50 znakov).

Typ prechodu

Typ prechodu sa vyberá z týchto kategórií: Odpracované, Pracovná cesta, Prestávka v práci, Neprítomnosť v práci.

Časová zložka

Časovú zložku je možné vybrať z preddefinovaných položiek alebo je možné nadefinovať ďalšie podľa potrieb prevádzky po stlačení tlačidla .

Obrázok

K typu prechodu je možné pridať ľubovoľný obrázok.

Zakázať

Po začiarknutí tohto políčka typ prechodu nebude možné používať, v systéme však ostane definovaný.
Použitie jednotlivých prechodov pri evidencii dochádzky na dochádzkových termináloch OBERONOBERON - Agenda firmy je bližšie popísané v téme Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch
Príbuzné témy