Pomocník systému OBERON
Časové zložky dochádzky

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Časové zložky dochádzky

Základné informácie

Popis formulára Časová zložka dochádzky

Základný typ

Základný typ sa vyberá z týchto kategórií: Odpracované, Nadčas, Náhradné voľno (tvorba), Prestávka v práci, Pracovná pohotovosť, Dovolenka, Náhradné voľno (čerpanie), Nemoc, Ošetrovanie člena rodiny, Návšteva lekára - ošetrenie, Návšteva lekára - sprevádzanie, Materská dovolenka, Rodičovská dovolenka, Úmrtie, Svadba, Neplatené voľno, Absencia, Prekážky na strane zamestnávateľa, Účasť na šťrajku, Verejná funkcia, Vojenská služba, Uväznenie, Iná neprítomnosť (s náhradou), Iná neprítomnosť.

Názov

Zadáva sa názov pracovnej zmeny (max. 50 znakov).

Málo (nie často) používaná položka

Začiarniknite, ak táto časová zložka dochádzky sa nepopoužíva príliš často - nebude sa zobrazovať v Pracovnom kalendári pri interaktívnej úprave pracovného plánu a dochádzky (z dôvodu veľkého počtu časových zložiek - zobrazujú sa len najdôležitejšie). Zároveň sa takáto položka nebude zobrazovať pri zadávaní časovej periódy (v pracovnom kalendári pri konkrétnom dni).

Nezobrazovať v skrátenom zobrazení legendy 

Po začiarknutí tohto políčka sa pracovná zmena nebude zobrazovať v skrátenom zobrazení legendy v ľavom paneli vo formulári Pracovný kalendár.

Zakázať

Po začiarknutí tohto políčka časovú zložku dochádzky nebude možné používať, v systéme však ostane definovaná.
Príbuzné témy