Pomocník systému OBERON
Mzdy - všeobecne o koncepcii

Mzdy a dochádzka > Mzdy - všeobecne o koncepcii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o jednej z dvoch častí modulu Mzdy a dochádzka systému OBERON - Mzdy.

Dôležité evidencie

Ďalšie informácie

 Obrázok č. 1: Kniha Tvorba miezd

Licenčné podmienky

Príbuzné témy